19/09/2014 Πρόσκληση Σύγκλησης 29ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση Σύγκλησης  29ης  Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

 

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 23η Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα  Τρίτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας  με το παρακάτω θέμα:

 

 

ΘΕΜΑ:  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Α.Ε

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)