07/09/2018: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Φαιστού Α.Ε

 

Π Ρ Ο Σ

 


 

1.κ. Δήμαρχο, Αντιδημάρχους –Δημοτικούς Συμβούλους.

2.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων.

3.Νομικό Σύμβουλο του Δήμου.

4.Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων.

 

 


Πρόσκληση Σύγκλησης 19ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

 


 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 10-09-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με το παρακάτω θέμα.

 


 

Εισηγητής Πρόεδρος ΔΕΠΑΦ κ. Πουλινάκης Μανούσος


 

1.Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Α.Ε.

 

 

 

 

                                Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

                                                                                                 Νικολακάκης Ιωάννης

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)