24/08/2018: Πρόσκληση Σύγκλησης 18ης 2018 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Π Ρ Ο Σ 

 

1.κ. Δήμαρχο, Αντιδημάρχους –Δημοτικούς Συμβούλους.

2.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων.

3.Νομικό Σύμβουλο του Δήμου.

4.Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων.

 


Πρόσκληση Σύγκλησης 18ης 2018 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου


 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 27-08-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με το παρακάτω θέμα:

 


 Εισηγητής Δήμαρχος κ. Αρμουτάκης Γεώργιος

 


1.Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φαιστού στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Νικολακάκης Ιωάννης

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)