13/08/2018: Προμήθεια εκσκαφέα φορτωτή και ανατρεπόμενου φορτηγού

Περίληψη διακήρυξης για σύμβαση προμήθειας ενός (1) εκσκαφέα φορτωτή και ενός (1) μεταχειρισμένου ανατρεπόμενου φορτηγού για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού της χώρας με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ συνολικής αξίας 164.424,00€

 

Αρχεία

ΤΕΥΔ

Προμήθεια εκσκαφέα φορτωτή και ανατρεπόμενου φορτηγού

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)