22/06/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μελετητών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 21/06/2018

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 7206

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση:   Πάροδος 25ης Μαρτίου 1

        70400 Μοίρες

Πληρ:            Μ. Φλουρής

Τηλ.:             2892 340226

Fax:              2892 340234

Email:           dief.techniki@moires.gov.gr

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

O Δήμος Φαιστού ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει καταλόγους ενδιαφερομένων για την εκπόνηση μελετών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με απευθείας ανάθεση, για το έτος 2018,σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, στις ακόλουθες κατηγορίες:

 

1. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες.

2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες

3. Μελέτες Οικονομικές.

4. Μελέτες Κοινωνικές.

5. Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας.

6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων.

7. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (Διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μνημείων,    αποκατάστασης-διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών και τοπίου).

8. Στατικές Μελέτες (Μελέτες για φέρουσες κατασκευές κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων).

9. Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές - Ηλεκτρονικές.

10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερο-λιμένων και κυκλοφοριακές).

11. Μελέτες Λιμενικών Έργων.

12. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).

13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων (Εγγειοβελτικών Έργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων).

14. Ενεργειακές Μελέτες (Θερμοηλεκτρικές, Υδροηλεκτρικές, Πυρηνικές).

15. Μελέτες Βιομηχανιών (Προγραμματισμός - Σχεδιασμός - Λειτουργία).

16. Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές).

17. Χημικές Μελέτες και Έρευνες.

18. Χημικοτεχνικές Μελέτες.

19. Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες.

20. Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές.

21. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες.

22. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες.

23. Μελέτες Γεωργικές (Γεωργοοικονομικές- Γεωργοτεχνικές Εγγείων Βελτιώσεων, Γεωργοκτηνοτροφικού Προγραμματισμού, Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων).

24. Μελέτες Δασικές (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνική διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων).

25. Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.

26. Μελέτες Αλιευτικές.

27. Περιβαλλοντικές Μελέτες (Προεδρικό Διάταγμα υπ΄. αριθ. 256/1998).

28. Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν μελετητικό πτυχίο στις παραπάνω κατηγορίες, να καταθέσουν σχετική αίτηση στο fax 28923-40234 ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, ΤΚ 70400, Μοίρες έως και τις 17/07/2018 και ώρα 15.00, επισυνάπτοντας αντίγραφο του μελετητικού τους πτυχίου.

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Γεώργιος Αρμουτάκης

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο εδώ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (PDF 900 ΚΒ)

Ταχ. Δ/νση:   

Πάροδος 25ης Μαρτίου 1

70400 Μοίρες 

Πληρ:

Τηλ.:

Fax:           

Μ. Φλουρής

2892 340226

2892 340234

Email:

dief.techniki@moires.gov.gr 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)