01/06/2018: Πρόσκληση σύγκλησης 13ης 2018 τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες 01-06-2018

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Αριθ. Πρωτ. 6193

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     

Πληροφορίες: Στυλ.Τζεκάκης    

Τηλεφ:2892.340233                                                    

 

Π Ρ Ο Σ

1. κ. Δήμαρχο, Αντιδημάρχους –Δημοτικούς Συμβούλους.

2. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων.

3. Νομικό Σύμβουλο του Δήμου.

4. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Πρόσκληση Σύγκλησης  13ης  2018 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 06-06-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με τα παρακάτω θέματα:


Εισηγητής Δήμαρχος  κ. Αρμουτάκης Γεώργιος


  1. 1. Ανάθεση ενεργειών (σε μέλος του Δ.Σ.) για θέματα οικονομικής λειτουργίας του Δ.Λ.Τ. Φαιστού, όπως Άνοιγμα Λογαριασμού σε Τραπεζικό ίδρυμα, ορισμός διαχειριστή του Τραπεζικού Λογαριασμού, προμήθεια 2 τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών (P.O.S.) για την είσπραξη εσόδων, μεταφορά υπολοίπου από τον τραπεζικό λογαριασμό του πρώην Δ.Λ.Τ. Μοιρών, ορισμός νόμιμου εκπροσώπου του Δ.Λ.Τ. αλλά και για κάθε άλλη απαραίτητη προκαταρτική ενέργεια που σχετίζεται με την οικονομική λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. και όχι μόνο.
  2. 2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φαιστού στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΞΕΝΙΑ-ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. ΟΤΑ.

 

Οικονομικά θέματα / Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυράκης Γεώργιος

 

  1. 3. Εκμίσθωση ακινήτου στη θέση «Βαρδαλή» Δ.Ε. Ζαρού.

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ξηρουδάκης Ιωάννης

 

  1. 4. Παραχώρηση χρήσης μουσικών οργάνων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βώρων.
  2. 5. Απευθείας εκμίσθωση κλειστού Γυμναστηρίου στην Αναστασάκη Στυλιανή του Γεωργίου.
  3. 6. Απευθείας εκμίσθωση κλειστού Γυμναστηρίου στην Ροδάνθη Ζωζωνάκη του Νικολάου.
  4. 7. Απευθείας εκμίσθωση κλειστού Γυμναστηρίου στην Μυσιρλάκη Πελαγία.

 

Εισηγητής Πρόεδρος Κοινωφ. Επιχείρησης κ. Κουκουλάκης Ιωάννης

 

  1. 8. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φαιστού.
  2. 9. Μετακινήσεις Δημάρχου και Αιρετών.

 

Ο  Πρόεδρος  Δ.Σ.

 

Νικολακάκης Ιωάννης

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)