23/10/2017: Ανακοίνωση Πρόσληψης δύο (2) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Φαιστού, που εδρεύει στις Μοίρες

Ο Δήμος Φαιστού, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο  (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης <<ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ>> στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Κρήτη 2014-2020 – Άξονας προτεραιότητας 5 <<Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη >> ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΤΙΤΛΟΣ : ΔΡΑΣΗ 9.ιι .1 ΚΕΝΤΡΑ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) Δήμου Φαιστού, που εδρεύει στις Μοίρες. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)