03/03/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4η τακτική συνεδρίαση 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Μοίρες     28 -02-2017

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ                                                             Αριθμ. Πρωτ.    3043


ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

ΤΙΤΑΚΗ-ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

 

Π Ρ Ο Σ

 

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών: Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φαιστού.

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στις 5-3-2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των επιτροπών: Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φαιστού.

 

Η Προεδρεύων  Σύμβουλος  

Του επιτυχόντος  συνδυασμού 

 

Τιτάκη – Λεονταράκη  Ελένη

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)