03/03/2017: Ανακοίνωση για κοινοχρήστους χώρους Δ. Φαιστού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Μοίρες 01/03/2017

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                Αριθ. Πρωτ. 3233

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

Γραφείο Εσόδων Περιουσίας

και Ταμείου                                                              

                                                                                

Ταχ. Δ/νση : Μοίρες                                      

Ταχ. Κωδ. :  70 400                                       

Τηλ.      2892 340220

FAX       2892 340213

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι λειτουργούν καταστήματα:

    Α. Υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς άδεια τοποθέτησης

       τραπεζοκαθισμάτων

    Β. Εμπορικού και τουριστικού ενδιαφέροντος

και θέλουν να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου για το τρέχον έτος 2017 όπως εντός τριάντα (30) ημερών υποβάλλουν αίτηση για έκδοση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 1080/1980.

 

Στην αίτηση θα αναγράφονται:

α) Το ονοματεπώνυμο του αιτούντος, το είδος, η διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης.

β) Η θέση, ή έκταση και το είδος του αιτούμενου χώρου για το τρέχον έτος

γ) Το ΑΦΜ της επιχείρησης

Για άδεια χρήσης πεζοδρομίου για τραπεζοκαθίσματα θα επισυνάπτονται τα παρακάτω:

α) Σκαρίφημα στο οποίο να αποτυπώνεται:

  1. Η Τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό χώρο

  2. Υπολογισμός κατάληψης σε μέτρα (μήκος Χ πλάτος)

  3. Μήκος πρόσοψης καταστήματος

  4. Πλάτος πεζοδρομίου

β) Αντίγραφο της άδειας του καταστήματος

γ) Δημοτική ενημερότητα

 

Εάν είναι εταιρεία επιπλέον καταστατικό της εταιρείας και ΑΦΜ του εκπροσώπου της.

Οι αιτήσεις θα σταλούν στο Αστυνομικό Τμήμα να γνωμάτευση αν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών η τροχοφόρων από την κατάληψη του χώρου.

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου δημοτικού χώρου θα επιβληθεί εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο ίσο προς το διπλάσιο αναλογούν τέλος.

Για την χρήση κοινόχρηστου χώρου έτους 2017 οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τέλους Απριλίου 2017.

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

Οικονομικών & Διοικητικών

Υπηρεσιών

 

Μαυράκης Γεώργιος

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)