16/02/17: Συνέντευξη τύπου Δημάρχου Φαιστού κ. Αρμουτάκη

Συνέντευξη τύπου Δημάρχου Φαιστού κ. Αρμουτάκη όσον αφορά τα αποτελέσματα των συναντήσεων που πραγματοποίησε στην Αθηνά


 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)