02/02/2017: Ενημέρωση για Κοινωνικό Παντοπωλείο Δ.Φαιστού

 

Ο Δήμος Φαιστού ενημερώνει τους δημότες του ότι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για την ένταξή τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείου σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 497/2012 απόφαση σύστασής του.

 

Η κατάθεση δικαιολογητικών ξεκινάει από τη Δεύτερα 6 Φεβρουαρίου έως την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017. Οι δημότες μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στην αντίστοιχη Δομή “Βοήθεια στο Σπίτι’’ του τόπου διαμονής τους, τις παρακάτω ώρες:

Βοήθεια στο Σπίτι Ζαρού 8:00 – 10:00

Βοήθεια στο Σπίτι Μοιρών 11:00 – 14:00

Βοήθεια στο Σπίτι Τυμπακίου 9:00 – 13:00

 

Δικαιούχοι:

1. Έλληνες κάτοικοι του Δήμου

2. Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου

3. Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν στο Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο

 

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

4. Κάρτα ή κάρτες ανεργίας σε ισχύ

5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ

6. Εκκαθαριστικό Εφορίας (2015)

7. Δικαιολογητικά που να πιστοποιούν σπουδές, αναπηρία, ασθένεια, διάσταση, μονογονεϊκότητα

 

*Αποκλείονται οι δικαιούχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ).

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Βοήθεια στο Σπίτι Μοιρών: 28920 - 22905 

Βοήθεια στο Σπίτι Ζαρού: 28940 - 31861 

Βοήθεια στο Σπίτι Τυμπακίου: 28920 - 52816

Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος

 

 

 Τιτάκη – Λεονταράκη Ελένη


 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)