Συμβαίνει τώρα - Δημόσια Διαβούλευση

 

 

Ο Δήμος Φαιστού σας ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για τις Δημόσιες Διαβουλεύσεις και για ότι συμβαίνει τώρα.


14/12/2011 Κοινοποίηση Δημόσιας Διαβούλευσης στον ιστοχώρο της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ και στο www.dimosfestou.gr

 

Τίτλος: Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Ολοκληρωμένη δράση για την ενίσχυση της διαφάνειας και κοινωνικής συμμετοχής για το Δήμο Φαιστού» κωδικός ΟΠΣ έργου 327787

 

To παρόν έργο αφορά σε μία σειρά δράσεων για την ανάπτυξη μίας εργαλειοθήκης αποτελεσματικής επικοινωνίας του Δήμου Φαιστού με τους Πολίτες, η οποία περιλαμβάνει:

 

  • Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, η οποία θα επιτρέπει τη συνομιλία του Δήμου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (κοινότητες, πολίτες, μη κυβερνητικές οργανώσεις κτλ) για σημαντικά, πολύπλοκα θέματα της περιοχής. Στόχος είναι να αναδεικνύονται όλες οι όψεις των θεμάτων αυτών ώστε το Δ.Σ. να καθίσταται ικανό να πάρει ολοκληρωμένες και πλήρης αποφάσεις, οι οποίες θα μειώνουν στο ελάχιστο τις αντιδράσεις και εξασφαλίζουν τη μέγιστη αξία για το Δήμο Φαιστού.

 

  • Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Δημοσκοπήσεων (gallop) με τη χρήση της οποίας θα μπορεί να μαθαίνει ο Δήμος με εύκολο τρόπο, σε σύντομο χρόνο και με μειωμένο κόστος τις απόψεις των πολιτών για ένα θέμα ώστε να αποφεύγει πιθανούς κινδύνους.

 

  • Πλατφόρμα ανάπτυξης ηλεκτρονικών κοινοτήτων σε επίπεδο της παλαιάς κοινότητας ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι κάτοικοι να συζητάνε μεταξύ τους για τα συγκεκριμένα προβλήματα που αφορούν στη γειτονιά τους και να ωριμάζουν τις θέσεις τους προτού έρθουν σε επαφή με το Δήμο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για το Δήμο να μπορεί να λαμβάνει απαιτήσεις οι οποίες εκφράζουν όσο το δυνατό σημαντικότερη μερίδα των πολιτών του Δήμου.

 

  • Δημοσίευση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής, στο διαδίκτυο εντός 1 βδομάδας από την έκδοση τους. 

 

Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 20.1 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ έργου 327787).

 

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 14/12/2011  έως  29/12/2011.

 

Στοιχεία επικοινωνίας φορέα:

το link στο site του Δήμου Φαιστού είναι: www.dimosfestou.gr

Δήμος Φαιστού

Τηλ: 2892340202 Φαξ: 2892024105

 

Α) γραπτώς μέσω ΕΛΤΑ στην ταχ. δ/νση:

Δήμος Φαιστού

Αυτοτελές Γραφείο Πληροφορικής
παρ. 25ης Μαρτίου αρ. 1
Μοίρες Ηρακλείου 70400 Κρήτη

με την ένδειξη «Ολοκληρωμένη δράση για την ενίσχυση της διαφάνειας και κοινωνικής συμμετοχής για το Δήμο Φαιστού» Διαβούλευση 

 

Β) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο info@dimosfestou.gr με το θέμα «Ολοκληρωμένη δράση για την ενίσχυση της διαφάνειας και κοινωνικής συμμετοχής για το Δήμο Φαιστού» Διαβούλευση 

 

Γ) Μέσο fax: +30 28920 24105 με το θέμα «Ολοκληρωμένη δράση για την ενίσχυση της διαφάνειας και κοινωνικής συμμετοχής για το Δήμο Φαιστού» Διαβούλευση 

 

Και στις τρεις περιπτώσεις η καταληκτική ημερομηνία είναι η 29η Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 14.00

 

Στοιχεία επικοινωνίας χειριστή (ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ):

Κατερίνα Προεστάκη

Μονάδα Β, ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκληση

τηλ. 213 - 1500534 - Fax 210 -3722499

E-mail: kpro@infosoc.gr

 

Συνημμένα αρχεία Διαβούλευσης:

ΤΕΥΧΟΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΦΑΙΣΤΟΣ_ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΜΕΡΟΣ_Α

ΤΕΥΧΟΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ ΦΑΙΣΤΟΣ _ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΜΕΡΟΣ_Β

ΤΕΥΧΟΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ ΦΑΙΣΤΟΣ _ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΜΕΡΟΣ_Γ      

 

Η Δημόσια Διαβούλευση διήρκησε από 14/12/2011  έως  29/12/2011.

Αποτελέσματα Διαβούλευσεις Ημερομ. : 25 Ιανουαρίου 2011  Πρωτ.: 35805

Αποτελέσματα Διαβούλευσης για το έργο με τίτλο: «Ολοκληρωμένη δράση για την ενίσχυση της διαφάνειας και κοινωνικής συμμετοχής για το Δήμο Φαιστού» 


02/11/2011 Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Δήμου Φαιστού 2011-2014


Δημοσιοποιείται το κείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού για διαβούλευση μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2011, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosfestou.gr) για την υποβολή προτάσεων εγγράφως ή ηλεκτρονικά, όπως ορίζει το άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2007.

 

Στόχος της διαβούλευσης είναι η ενημέρωση όλων των πολιτών, αλλά και των τοπικών επαγγελματικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και άλλων φορέων του Δήμου για τους νέους θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

 

Σας καλούμε όλους να συμμετάσχετε ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου με υποβολή προτάσεων.

 

Για τη δική μας Δημοτική Αρχή η γνώμη σας μετράει, η γνώμη σας έχει αξία. Και θέλουμε να την ακούσουμε πριν διαμορφώσουμε οριστικά το νέο επιχειρησιακό μας σχέδιο.

 

Η υποβολή προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων γίνεται:

 

Α) γραπτώς μέσω ΕΛΤΑ στην ταχ. δ/νση:

Δήμος Φαιστού
παρ. 25ης Μαρτίου αρ. 1
Μοίρες Ηρακλείου
70400 Κρήτη

με την ένδειξη «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα» 

Β) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο info@dimosfestou.gr με το θέμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα».

 

Γ) Μέσο fax: +30 28920 24105 με το θέμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα».

 

Και στις τρεις περιπτώσεις η καταληκτική ημερομηνία είναι η 15η Νοεμβρίου 2011 και ώρα 14.00

 

Συνημμένα αρχεία Διαβούλευσης:

Η Διαβούλευση ολοκληρώθηκε.

Επιχειρησιακό Σχέδιο Ά Φάση

Ερωτηματολόγιο για τους δημότες

 

 

01/11/2011 Κοινοποίηση Δημόσιας Διαβούλευσης στον ιστοχώρο της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ και στο www.dimosfestou.gr

 

Τίτλος: Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Σύστημα Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας  Δήμου Φαιστού» κωδικός ΟΠΣ έργου 327786

To έργο Σύστημα Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Φαιστού, αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων τηλεμετρίας βιολογικών ιατρικών παραμέτρων, στην ανάπτυξη Φακέλου Υγείας Δημότη και υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Το Σύστημα συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ και στην εξοικονόμηση πόρων.

 

Το ολοκληρωμένο Σύστημα Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Φαιστού, θα λειτουργεί επικουρικά και παράλληλα με άλλες παρόμοιες δράσεις στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην ευρύτερη περιοχή, όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι» με απώτερο στόχο την προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και θα επεκτείνει τις δράσεις Πρόνοιας του υπάρχοντος Δήμου με την ανάπτυξη Κέντρων Προληπτικής Ιατρικής, τα οποία θα απευθύνονται σε ευρύτερες ομάδες πληθυσμού (νέοι, αθλητές, κλπ.)

 

Το προτεινόμενο σύστημα θα έχει πολλαπλό σκοπό:

  • θα λειτουργεί επικουρικά και παράλληλα με άλλες παρόμοιες δράσεις στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην ευρύτερη περιοχή και
  • θα προσφέρει υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και φάκελου φροντίδας στους Δημότες
  • θα εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες όλων των Δημοτών με έμφαση στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
  • θα συμβάλλει στην Πληροφόρηση και στην Κατάρτιση των Πολιτών, όλων των ηλικιών σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών υγείας.

 

Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 20.1 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ έργου 327786 και κωδικός υποέργου 1).

 

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 01/11/2011  έως  15/11/2011.

 

Στοιχεία επικοινωνίας φορέα:

το link στο site του Δήμου Φαιστού είναι: www.dimosfestou.gr

Δήμος Φαιστού

Τηλ: 2892340202 Φαξ: 2892024105

 

Α) γραπτώς μέσω ΕΛΤΑ στην ταχ. δ/νση:

Δήμος Φαιστού
παρ. 25ης Μαρτίου αρ. 1
Μοίρες Ηρακλείου 70400 Κρήτη

με την ένδειξη «Σύστημα Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Φαιστού» Διαβούλευση 

Β) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο info@dimosfestou.gr με το θέμα «Σύστημα Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Φαιστού» Διαβούλευση 

 

Γ) Μέσο fax: +30 28920 24105 με το θέμα ««Σύστημα Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Φαιστού» Διαβούλευση 

 

Και στις τρεις περιπτώσεις η καταληκτική ημερομηνία είναι η 15η Νοεμβρίου 2011 και ώρα 14.00

 

Στοιχεία επικοινωνίας χειριστή (ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ):

Χαράλαμπος Σακκάς

Ε.Υ.Δ. Ε.Π.  Ψηφιακή ΣύγκλισηΜονάδα Β΄

Τηλ.: 213-1500536 -  Fax.: 210-3722499

E-mail: sakkas@infosoc.gr

 

Συνημμένα αρχεία Διαβούλευσης:

Η Διαβούλευση ολοκληρώθηκε.


Κοινοποίηση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011  Πρωτ. : 36321

 


 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)