19/04/2016: Τροποποίηση Απόφασης Ορισμού Αντιδημάρχων

 

Αντιδήμαρχο  Διοικητικών, Οικονομικών και Αντιδημάρχου Πολεοδομίας

 

Αντιδήμαρχο  Διοικητικών, Οικονομικών και Αντιδημάρχου Πολεοδομίας

 

Αντιδήμαρχο  Διοικητικών, Οικονομικών και Αντιδημάρχου Πολεοδομίας

 

Αντιδήμαρχο  Διοικητικών, Οικονομικών και Αντιδημάρχου Πολεοδομίας

 

Αντιδήμαρχο  Διοικητικών, Οικονομικών και Αντιδημάρχου Πολεοδομίας

 

Αντιδήμαρχο  Διοικητικών, Οικονομικών και Αντιδημάρχου Πολεοδομίας

 

Αντιδήμαρχο  Διοικητικών, Οικονομικών και Αντιδημάρχου Πολεοδομίας

 

 

 

 

Κατεβάστε το αρχείο  (108 ΚΒ)

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)