Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια με Τίτλο: «Προμήθεια Υλικών για την Επισκευή και Συντήρηση Αντλητικών Συγκροτημάτων Εκτύπωση
Τρίτη, 09 Μάρτιος 2021 13:13

Ο Δήμος Φαιστού διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υλικών για την Επισκευή και Συντήρηση Αντλητικών Συγκροτημάτων»εκτιμώμενης αξίας 40.319,91 σε Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και συνολικής αξίας  49.996,69 σε Ευρώ με ΦΠΑ.