Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Σύμβασης Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας για Δασοπυρόσβεση Εκτύπωση
Τετάρτη, 31 Ιούλιος 2019 12:45
Ο Δήμος Φαιστού Νομού Ηρακλείου διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π) για Δασοπυρόσβεση», προϋπολογισμού 9.998,12 €, με ΦΠΑ 24%.

Σχετικά Αρχεία
Διακήρυξη - pdf (913 KB)
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - word (27,5 KB) 
ΤΕΥΔ - word (171 ΚΒ)