Προκήρυξη Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Εκπόνησης της Μελέτης με Τίτλο «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης Ρέματος Κουτσουλίδη στα Όρια του Οικισμού Φανερωμένης του Δήμου Φαιστού» Εκτύπωση
Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2019 11:05
Ο Δήμος Φαιστού προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρέματος Κουτσουλίδη στα όρια του οικισμού Φανερωμένης του Δήμου Φαιστού» (CPV 71351810-4, 71322000-1, 71313400-9) με προεκτιμώμενη αμοιβή 36.593,06 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Σχετικά Αρχεία
Διακήρυξη - pdf (303 KB)
Περιληπτική - pdf (147 KB)
ΕΣΥ - pdf (159 KB)
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων - pdf (467 KB)
ΤΕΥΔ - word (191 KB)