Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την Σύναψη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Σύμβασης Έργου Επισκευή και Συντήρηση Κολυμβητηρίου Μοιρών Εκτύπωση
Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2019 00:00
Ο Δήμος Φαιστού Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση Κολυμβητηρίου Μοιρών», με εκτιμώμενη συνολική αξία 253.000,00€.

 

Σχετικά Αρχεία
Διακήρυξη - pdf (668 KB)
ΕΣΥ - pdf (265 KB)
Αναλυτικό Τιμολόγιο - pdf - (273 KB)
Προΰπολογισμός - pdf - (67 KB)
Προμέτρηση - - pdf (61 KB) 
Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων - pdf- (287 KB)
Τεχνική Έκθεση - pdf - (568 KB)
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - pdf - (60 KB) 
ΤΕΥΔ - word (196 ΚΒ)