Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Ανάθεση της Προμήθειας Με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων» Εκτύπωση
Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2022 11:06

Ο Δήμος Φαιστού Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Ανάθεση της Προμήθειας Με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων» εκτιμώμενης αξίας  690.913,12  Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων (οχημάτων, απορριμματοφόρων, μηχανημάτων έργου), AdBlue για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα καθώς και η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την θέρμανση των παιδικών σταθμών του Δήμου και των σχολικών συγκροτημάτων της Α’ βάθμιας και Β’ Σχολικής Επιτροπής.

 

Σχετικά Αρχεία

  • 01 - Προκήρυξη - pdf (641 KB)
  • 02 - Διακήρυξη - pdf (770 KB)
  • 03 - ΕΕΕΣ - pdf ( 52 KB)
  • 04 - ΕΕΕΣ XML - xml (217 KB)
  • 05 - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - doc(49 KB)