Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ενημέρωση προς Όλους τους Ενδιαφερόμενους Σχετικά με την Συμμετοχή τους στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την Προμήθεια με Τίτλο: "Προμήθεια Καυσίμων"
Ενημέρωση προς Όλους τους Ενδιαφερόμενους Σχετικά με την Συμμετοχή τους στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την Προμήθεια με Τίτλο: "Προμήθεια Καυσίμων" PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος 2021 15:04
Ο Δήμαρχος Φαιστού ενημερώνει, όλους τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή τους στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων» με εκτιμώμενη αξία 209.582,00 Ευρώχωρίς ΦΠΑ, και με συνολική αξία 259.881,68 Ευρώ με ΦΠΑ, με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 106580, ότι, με την αριθμό 55/2021 (ΑΔΑ: 68ΕΞΩΗ1-ΗΡΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού, έγινε η τροποποίηση της αριθμό 41/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων», ως προς την παρ. 2.4.4, 6.7.1, 6.7.2 των όρων της διακήρυξης και ως προς το Παράρτημα Ι της διακήρυξης.

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg