Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ως τον Μάρτιο η Πληρωμή των Τελών Ελλιμενισμού Σκαφών στο Δήμο Φαιστού
Ως τον Μάρτιο η Πληρωμή των Τελών Ελλιμενισμού Σκαφών στο Δήμο Φαιστού PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 11 Ιανουάριος 2021 14:10

Στο Δημοτικό Κατάστημα Τυμπακίου θα πρέπει να προσέρχονται έως και τις 31 Μαρτίου 2021 οι ιδιοκτήτες σκαφών προκειμένου να καταβάλουν τα λιμενικά τέλη του τρέχοντος έτους, τα οποία εισπράττονται κατ’ εφαρμογή της αρ. 8122.1/29/2014/16-7-2014 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η απόφαση αφορά σε ιδιοκτήτες σκαφών που είχαν θέση ελλιμενισμού το 2020 και έχουν καταθέσει αίτηση ανανέωσης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το έτος 2021. Ανεξόφλητες οφειλές λιμενικών τελών προηγούμενων ετών που δεν έχουν εισπραχθεί, θα εισπράττονται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Φαιστού μέχρι και το Μάρτιο 2021, ενώ μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας θα επιβαρύνονται με το ισχύον ποσοστό προσαύξησης για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Υπενθυμίζεται ότι για τα μικρά σκάφη, από 0 έως 7 μέτρα τα τέλη πρυμνόδεσης προσδιορίζονται σε 11 ευρώ ανά μέτρο. Τα επαγγελματικά και τουριστικά ημερόπλοια ανεξαρτήτως μήκους έχουν τέλη πρυμνόδεσης 30 ευρώ ανά μέτρο. Για τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής από 7,01 μέτρα και πάνω, τα τέλη πρυμνόδεσης προσδιορίζονται σε 73 ευρώ ανά μέτρο. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής από 7,01 μέτρα έως 10 μέτρα, τα τέλη προσδιορίζονται σε 150 ευρώ ανά μέτρο. Από 10,01 μέτρα έως και 15 μέτρα τα τέλη προσδιορίζονται σε 170 ευρώ ανά μέτρο, ενώ από 15,01 μέτρα και άνω σε 200 ευρώ ανά μέτρο.

Τα παραδοσιακά πλοία ανεξαρτήτως μήκους, υπόκεινται σε τέλη πρυμνόδεσης ανεξαρτήτως μήκους, τα οποία προσδιορίζονται σε 30 ευρώ ανά μέτρο. Το ημερήσιο τέλος του ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση, προκύπτει από τις ανωτέρω τιμές πολλαπλασιαζόμενες επί το μήκος του πλοίου και διαιρούμενες με τον ετήσιο αριθμό ημερών 365. Ο αριθμός που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Τα τέλη ελλιμενισμού με παραβολή των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, καθώς και των παραδοσιακών πλοίων, προκύπτουν με την προσαύξηση κατά 25% του αντίστοιχου τέλους ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση.

Τα σκάφη ή πλοία της παρούσας απόφασης, τα οποία ελλιμενίζονται μόνιμα σε λιμένες που παρέχουν λιμενικές διευκολύνσεις (ρεύμα, νερό, κλπ.) και τα οποία τελούν σε κατάσταση ακινησίας λόγω βλάβης, επιθεώρησης, κατάσχεσης, απαγόρευσης απόπλου κλπ., για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους, οφείλουν ειδικά τέλη ελλιμενισμού, ως ακολούθως:

- Επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ιδιωτικά πλοία αναψυχής, επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια και παραδοσιακά πλοία, ετησίως 280,00 €.

- Μικρά σκάφη, ετησίως 70,00 €.

Αναφορικά με τα τέλη πρυμνοδέτησης και τα τέλη παραβολής, εάν καταβληθούν προκαταβολικά, παρέχεται έκπτωση:

-20% εάν προκαταβληθούν για ένα μήνα.

- 30% εάν προκαταβληθούν για ένα εξάμηνο.

-40% εάν προκαταβληθούν για ένα έτος.

pirgos.jpg

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg