Ανακοίνωση από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαιστού Εκτύπωση
Παρασκευή, 06 Νοέμβριος 2020 14:54
Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από την διάδοση του κορωνοϊού, παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του Επιδόματος Στέγασης και του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για τους δικαιούχους που θα έπρεπε να επανυποβάλλουν αίτηση εντός των μηνών: Νοέμβριος 2020, Δεκέμβριος 2020 και Ιανουάριος 2021.
Οι δικαιούχοι μπορούν να επανυποβάλλουν τις αιτήσεις τους μετά την παράταση, τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2021, αντίστοιχα.

Πληροφορίες: Κέντρο Κοινότητας

Τηλ.: 2892340297 – Δριμισκιανάκη Χαρά