Έγκριση Χορήγησης Παράτασης Υποβολής των Προσφορών στο Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Ειδική Χωροταξική Μελέτη Ανάπτυξης Παραλιακού Μετώπου του Δήμου Φαιστού Εκτύπωση
Τετάρτη, 12 Αύγουστος 2020 13:58
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση στις 12-08-2020, ημέρα Τετάρτη με έναρξη στις 09:00 και λήξη στις 13:00 ύστερα από την υπ' αριθμ. Πρωτ. 9549/11-8-2020 Πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 67, παρ. 4 και 75, παρ. 6 του Ν.3852/10 και επιδόθηκε γνωστοποιήθηκε στα μέλη της.
Ο λόγος της έκτακτης κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής είναι επειδή υπάρχουν διαπιστωμένα κρούσματα covid-19 , το κλείσιμο των υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού την 10-8-2020 και την 11-8-2020 προκειμένου να γίνουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι και απολύμανση στους χώρους του Δημαρχείου , για την αποφυγή ακύρωσης διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού (ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 10-8-2020 και ώρα 10:00πμ σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ.: 8742/23-07-2020 διακήρυξη )για την επίσπευση των διαδικασιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.
AΠΟΦΑΣΗ 157/2020 - pdf