Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 17η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
17η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 01 Ιούλιος 2022 15:38

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 1. Νικολιδάκης Γρηγόριος
 2. Φασομυτάκης Ιωάννης
 3. Καργάκης Νικόλαος
 4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης
 5. Νικολακάκης Ιωάννης
 6. Μαθιουδάκης Ιωάννης
 7. Πετρακογιώργη – Ανυφαντάκη Μαρία

ΘΕΜΑ: «17η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 05-07-2022 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

 1. Επιχορήγηση δημοτικού λιμενικού ταμείου Δήμου Φαιστού για το οικ. Έτος 2022, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 2. Έγκριση πρακτικού 2ο ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας»-οριστικός ανάδοχος.
 3. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «συντήρηση ιερού ναού Αγ. Νεκτάριου Μοιρών».
 4. Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη για την μελέτη με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης χωροταξικής πολεοδομικής και λιμενικής οργάνωσης της χερσαίας ζώνης λιμένα κόκκινου Πύργου».
 5. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής Κωδ. 18841.
 6. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής Κωδ.20098.
 7. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αποπεράτωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Ζαρού».
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «επισκευή και συντήρηση δημοτικού κτιρίου στέγασης περιφερειακού ιατρείου Γρηγορίας».
 9. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση δρόμων στην τ.κ. Βορίζιων του Δήμου Φαιστού» εκτιμωμένης αξίας 64.516,13 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ή 80.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της 15/2022 μελέτης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 10. Αναγνώριση οφειλής του Δήμου Φαιστού προς τον ΕΣΔΑΚ - 9η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022 , εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 11. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημίων και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (κακοκαιρία μπάλος) - 10η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 12. Προμήθεια και τοποθέτηση 2 τεντών στο Δημοτικό Βρεφονηπιακό σταθμό Μοιρών - 11η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 13. Προμήθεια υλικών για την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση κοινοτικού καταστήματος Λαγολίου - 12η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 14. Προμήθεια & τοποθέτηση περίφραξης γηπέδου 5x5 στην Τ.Κ. Πετροκεφαλίου - 13η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022 2022, εισήγηση στο Δημοτικού Συμβούλιο.
 15. Έγκριση χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου « ανάπλαση πλατείας Δασκαλογιάννη στις μοίρες Δήμου Φαιστού».
 16. Αλλαγή Κ.Α. εξόδων για τη συντήρηση αρδευτικής γεώτρησης στη Δ.Κ Μοιρών θέση «Βρέλι» - 14η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 17. Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαμόρφωση χώρου αναψυχής Τ.Κ. Γαλιάς - 15η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 18. Ενίσχυση ΚΑΕ με τίτλο «προμήθεια υδραυλικού υλικού για τη λειτουργία του κολυμβητήριου Μοιρών» - 16η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022 εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμός Σταδίου Μοιρών».
 20. Απαλλαγή Υπόλογου από τα αριθμ.: 1/6562/2022 Και 2/6563/2022 εντάλματα προπληρωμής».
 21. Έγκριση 1ου πρακτικού αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παράλιων Δήμου Φαιστού Έτους 2022» μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
 22. Συμμετοχή στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση (σεμινάριο) της δημοτικής υπάλληλου Κατσιρντάκη Ελπίδας σχετικά εκμάθηση Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. σύμφωνα με το ΦΕΚ 3075/β΄/13-7-2021.
 23. Αποδοχή υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Φαιστού στο ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης στον άξονα 4.5 «οδικές υποδομές», με τίτλο: «προμήθεια σκυροδέματος για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στη Τ.Κ. Γαλιάς» και αποδοχή των όρων χρηματοδότησης.
 24. Αποδοχή υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Φαιστού στο ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης στον άξονα «προώθηση και ανάπτυξη υποδομών για εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Health και wellness, city break, αγροτουρισμός, ορειβατικός τουρισμός κλπ.)», με τίτλο: «εκπόνηση μελετών για την χωροθέτηση καταδυτικού πάρκου στον Δήμο Φαιστού» και αποδοχή των όρων χρηματοδότησης.
 25. Αποδοχή υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Φαιστού στο ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης στον άξονα 2.11 «πρασινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)», με τίτλο: «αποκατάσταση κρήνης Πηγαϊδακίων και διαμόρφωση πλατείας Πηγαϊδακίων» και αποδοχή των όρων χρηματοδότησης.
 26. Αποδοχή υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Φαιστού στο ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης στον άξονα 4.5 «οδικές υποδομές», με τιτλο: «Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας στις Τ.Κ. Καμηλαρίου & Κόκκινου Πύργου» και αποδοχή των όρων χρηματοδότησης.
 27. Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ζημίων στα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης» μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
 28. Την μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της επιβληθείσας σε βάρος του Δήμου Φαιστού κατάσχεσης της υπ' αριθμ. 47/2021 απόφασης του ειρηνοδικείου Μοιρών.
 29. Εξώδικος συμβιβασμός Δήμου Φαιστού με τον Παντελάκη Ιωαννη (γ.α 1255/ντμ/199/2022).

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (167 KB)

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg