Ορισμός Νέων Αντιδημάρχων Υγείας, Πρωτογενούς τομέα και Εμπορίου του Δήμου Φαιστού Εκτύπωση
Τετάρτη, 23 Ιούνιος 2021 13:54

Ορισμός Νέων Αντιδημάρχων Υγείας, Πρωτογενούς τομέα και Εμπορίου του Δήμου Φαιστού, συμπλήσωση της 643/2021 προηγούμενης απόφασης Δημάρχου.