Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του «Δαίδαλος Α.Ε - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Εκτύπωση
Τετάρτη, 23 Ιούνιος 2021 10:05

 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη θέση του προϊσταμένου της Διεύθνησης Τεχνικών Υπηρεσιών του «Δαίδαλος Α.Ε - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

 

Σχετικά Άρθρα