Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων – Ο.Α.Ε.Δ. PDF Εκτύπωση
Κυριακή, 17 Αύγουστος 2008 21:54

Το Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων με τη λειτουργία του έχει ως πρωταρχική αρμοδιότητα την αμφίδρομη επικοινωνία με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ανέργων και επιχειρήσεων για τη σωστή ενημέρωση διάδοση των προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. (Με τον όρο αμφίδρομη εννοούμε ότι το Γραφείο, πέρα από τη διάδοση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, λαμβάνει υπόψη και καταγράφει τις ανάγκες των ανέργων και των εργοδοτών). Για την επιτυχέστερη αξιοποίηση των προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ το Γραφείο έχει τους επιμέρους στόχους, όπως:

  • Η αξιοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης. Η αξιοποίηση πραγματοποιείται μέσα από τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης ανέργων και επιχειρήσεων. Το Γραφείο μέσα από τις διαδικασίες προώθησης της απασχόλησης καλύπτει την αναζήτηση εργατικού δυναμικού από την πλευρά των επιχειρήσεων.
  • Βελτίωση της απόδοσης ανθρωπίνου δυναμικού. Η προώθηση της κατάρτισης ανέργων διαφόρων εκπαιδευτικών επιπέδων, με παράλληλη ενημέρωση εργοδοτών για εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, θα οδηγήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και στην ένταξη μεγαλύτερου αριθμού ανέργων στην αγορά εργασίας.
  • Η έρευνα και ανάλυση της τοπικής αγοράς, των κινήτρων για επενδύσεις, και αξιολόγησης αυτών.

Ο στόχος αυτός υλοποιείται μέσα από συλλογή πληροφοριών του Γραφείου, για τον αριθμό και το είδος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Νομό, τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν, την μελέτη των αναγκών τους και την αξιολόγηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στο γενικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον. Το Γραφείο έτσι έχει την δυνατότητα:

  • Να πληροφορεί τους ανέργους για τις νέες θέσεις εργασίας.
  • Να βοηθήσει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών και την μετατροπή τους σε επιχειρηματικά σχέδια.
  • Να αξιολογήσει επιχειρησιακά σχέδια.
  • Να ενημερώσει τους εργοδότες για νέα προγράμματα απασχόλησης εργατικού δυναμικού, για την κατάσταση της αγοράς εργασίας, για τις αναπτυξιακές δυνατότητες, τους αναπτυξιακούς νόμους και τις δυνατότητες αξιοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης.
  • Επίσης, να συμβουλεύει τους ενδιαφερόμενους για τις νέες τεχνικές ευρέσεως εργασίας, παρέχοντας τους όχι μόνο τεχνική, αλλά και ψυχολογική στήριξη (ενίσχυση αυτοαντίληψης, προσωπικών χαρακτηριστικών).

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg