Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Πυροπροστασίας PDF Εκτύπωση
Κυριακή, 17 Αύγουστος 2008 22:22

Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Πυροπροστασίας είναι αρμόδιο για τα θέματα της πολιτικής προστασίας και της πολιτικής άμυνας. Ειδικότερα:

 • Το γραφείο είναι αρμόδιο για την σύνταξη και εφαρμογή των σχεδίων δράσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στην περιοχή του Δήμου.
 • Συνεργάζεται με άλλους Δημόσιους Φορείς και Υπηρεσίες για την εφαρμογή όλων των σχεδίων Έκτακτης ανάγκης.
 • Μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου και των Δημοτών στην εφαρμογή των Σχεδίων Έκτακτης ανάγκης.
 • Μεριμνά για την συγκρότηση Ομάδων Εθελοντών οι οποίοι θα ενταχθούν στο προσωπικό του Δήμου σε περιπτώσεις εφαρμογής Σχεδίων έκτακτης ανάγκης.
 • Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζεται κάθε φορά με ειδικές διατάξεις ή εγκυκλίους.
 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας των Σταθμών Πυροπροστασίας, την συντήρηση των πυροσβεστικών μέσων και οχημάτων και την επάνδρωσή τους με προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένων.
 • Μεριμνά για την προμήθεια απαραίτητων εξοπλισμών, εφοδίων και υλικών καθώς επίσης για την ασφαλή φύλαξη και συντήρησή τους τα οποία είναι απαραίτητα στην εφαρμογή των Σχεδίων.
 • Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνει για τα Σχολικά, Νοσηλευτικά, Προνιακά και Δημοτικά κτίρια, την τήρηση μέτρων ασφαλείας και πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων. Με την επίσημη εφαρμογή σχεδίου έκτακτης κατάστασης τίθενται στη διάθεση του τμήματος όλο το προσωπικό και τα μέσα του Δήμου που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
 • Ενημερώνει τους πολίτες καθώς και τους τεχνικούς σε θέματα αντισεισμικής προστασίας και θεομηνιών (Φυσικές καταστροφές, θεομηνίες, πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λ.π.) Μεριμνά για την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων κ.λ.π. που αφορούν τα παραπάνω. Συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου και συνεργάζεται με το αρμόδιο γραφείο της Νομαρχιακής Αυτ/σης σε προσεισμικής και μετασεισμικής περιόδου και με όλους τους φορείς.
 • Πυροπροστασία: Οργανώνει, στα πλαίσια, και όχι μόνο, της 12030 Φ 109/1.10-5-99 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ Β' 713/19.5.99), την πυροπροστασία σε δημοτικό επίπεδο και ειδικότερα καταγράφει τους τυχόν δημιουργούμενους σκουπιδότοπους και επιμελείται για την έγκαιρη εξάλειψή τους σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου και το γραφείο Πολιτικής Προστασίας, καθαρίζει τα περιαστικά δάση και τις ευαίσθητες περιοχές που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Δήμου Μοιρών. Συγκροτεί ομάδες πολιτών για την παροχή συνδρομής στην πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών της περιοχής.
 • Οργανώνει άσκηση αντιπυρικής προστασίας και σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΜΟΙ και την Τεχνική Υπηρεσία (‘Αρδευσης), μεριμνά για την πύκνωση του δικτύου κρουνών υδροληψίας των πυροσβεστικών οχημάτων και την αποτελεσματική λειτουργία του υπάρχοντος.
 

Χάρτης περιοχής

map.jpg