Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Γραφείο Επιστημονικής και Διοικητικής Υποστήριξης PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 18 Αύγουστος 2008 00:31

Το Γραφείο Επιστημονικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Δημοτικής Αστυνομίας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Διοικητική και επιστημονική υποστήριξη της Δημοτικής Αστυνομίας. Υποβολή προτάσεων για την εύρυθμη και την ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας.
  • Θέματα Δημόσιας Υγείας και Προστασία Περιβάλλοντος και Ειδικότερα αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν σχέση με την δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου.
  • Υποστήριξη των Διοικητικών διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και όλων των αδειών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν3463/06.
  • Εφαρμογή γενικού οικοδομικού κανονισμού.
  • Υποδοχή και παραλαβή αιτήσεων αλλοδαπών για τη χορήγηση ή ανανέωση των αδειών διαμονής τους κ.λ.π.
 

Χάρτης περιοχής

map.jpg