Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

ΚΑΠΗ Δήμου Μοιρών PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 19 Αύγουστος 2008 00:05

Το ΚΑΠΗ (Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων) Δήμου Μοιρών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ΟΤΑ το οποίο συστάθηκε το έτος 1982 με το ΦΕΚ 936/17-11-1982/ τεύχος Β'.

 

Ιστορικό Οργάνωσης

Mε την 211/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μοιρών και σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 2503/1997, σε συνδυασμό με το άρθρο 203 του ΠΔ 410/95(Δ.Κ.Κ), ο Δήμος Μοιρών προχώρησε στη συγχώνευση των δυο Νομικών προσώπων με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ, ΔΔ ΓΑΛΙΑΣ» και «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ », σε ενιαίο Νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ».(Πράξη που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1534/7-11-2005 ΤΕΥΧΟΣ Β').

Η εν λόγω πράξη κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς οι ανάγκες που είχαν διαμορφωθεί σχετικά με την λειτουργία των δυο Νομικών προσώπων, κυρίως όσον αφορούσε τα οικονομικά δεδομένα επέβαλαν στη διοίκηση τους να αναθεωρήσουν τα δεδομένα λειτουργίας και να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της προστασίας των ηλικιωμένων του Δήμου Μοιρών με ενιαίο φορέα ο οποίος θα είχε τη δυνατότητα να λειτουργεί παραρτήματα στα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου ώστε να παρέχεται όσο το δυνατόν καλύτερη υπηρεσία στους ηλικιωμένους και κυρίως στον τόπο διαμονής τους.

Σήμερα υπό το πρίσμα των αναφερομένων αλλαγών, το ενιαίο πλέον Νομικό πρόσωπο του ΚΑΠΗ Μοιρών, λειτουργεί παραρτήματα σε δύο Δημοτικά διαμερίσματα. Πρόκειται για το παράρτημα του Δημοτικού Διαμερίσματος Πόμπιας και το παράρτημα του Δημοτικού Διαμερίσματος Γαλιάς.

 

Υπόσταση των ΚΑΠΗ

Η δημιουργία του ΚΑΠΗ, η εφαρμογή στην πράξη της ανοιχτής προστασίας, ανέτρεψε όλους εκείνους τους μύθους για την τρίτη ηλικία. Η στρατηγική πάνω στην οποία στηρίζεται η ανοιχτή προστασία είναι η εξής:

Να παραμείνει ο ηλικιωμένος ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας, ενεργό μέλος της, χρήσιμος στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο

Η γνώση και η συνειδητοποίηση αυτών των αρχών, είναι ικανές να κρατήσουν στην ζωή το ηλικιωμένο άτομο.

 

Σκοποί του ΚΑΠΗ

  1. Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμένουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
  2. Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήτα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
  3. Η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους.

 

Υπηρεσίες που προσφέρονται στο ΚΑΠΗ

  • Κοινωνική Εργασία στους ίδιους και το περιβάλλον τους
  • Φυσικοθεραπεία
  • Φροντίδα και οδηγίες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
  • Εντευκτήριο στο οποίο λειτουργεί κυλικείο που προσφέρει ρόφημα, αναψυκτικά σε χαμηλές τιμές
  • Οργανωμένη ψυχαγωγία (εκδρομές κ.λ.π)
  • Πρόγραμμα γυμναστικής για κυρίες

 

Μέλη του ΚΑΠΗ εγγράφονται άτομα από 60 ετών και άνω που κατοικούν στην περιοχή του Δήμου Μοιρών, χωρίς διάκριση οικονομικών δυνατοτήτων.

 

Επικοινωνία