Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Οργανωτική Δομή Δημοτικοί Φορείς Εταιρεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Μοιρών
Εταιρεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Μοιρών PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 19 Αύγουστος 2008 00:53

Η Εταιρεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Μοιρών είναι αστική, μη κερδοσκοπική, δημοτική εταιρεία που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Μοιρών (με την υπ' αριθμόν 23/23-3-2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), του Πολιτιστικού Συλλόγου Μοιρών και 20 ευαισθητοποιημένων Μεσαριτών με γνώσεις και εμπειρία σχετικά με τους στόχους της εταιρείας.

Η εταιρεία συστάθηκε στις 5 Μαΐου 2000 και το καταστατικό της εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 200/2000 απόφαση του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Σκοπός της εταιρείας είναι σύμφωνα με το καταστατικό και τη δραστηριοποιήσή της μέχρι σήμερα:

 • Ο συντονισμός της δράσης όλων των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου
 • Η έρευνα, καταγραφή, μελέτη και προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
 • Η ανάδειξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας των ανθρώπων της περιοχής
 • Η διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής
 • Η διαφύλαξη των ιστορικών μνημείων της Μεσαράς
 • Η επισήμανση, ανάδειξη και αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής
 • Η προώθηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και προβολής της περιοχής
 • Η εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων, ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και η υλοποίηση προγραμμάτων προστασίας- διατήρησης του περιβάλλοντος και των τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
 • Η δημιουργία κέντρου παροχής πληροφοριών και βάσης δεδομένων για θέματα που αφορούν τον πολιτισμό και τον εναλλακτικό τουρισμό

Η εκπλήρωση των στόχων της εταιρείας αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η περιοχή της Μεσαράς (νότια - κεντρική Κρήτη) έχει τις προϋποθέσεις να γίνει πρότυπο για εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού που σέβονται το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η περιοχή της Μεσαράς παρουσιάζει ενδιαφέρουσα ποικιλία φυσικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών. Τα χαρακτηριστικά αυτά προσφέρονται για την ανάδειξη και την προβολή τους ως τουριστικό δυναμικό της περιοχής. Η περιοχή διατηρεί σημαντικά στοιχεία που συνθέτουν τις ιδιαιτερότητες της κρητικής ιστορίας και παράδοσης, ενώ οι ανθρώπινες παρεμβάσεις που έχουν αναπτυχθεί δεν έχουν αλλοιώσει σε μεγάλο βαθμό τη φυσιογνωμία της.

Γι' αυτούς τους λόγους, η Αστική Εταιρεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Μοιρών έχει:

 1. Συντάξει μελέτη για την προστασία και αξιοποίηση του ρέματος στο Τουρκί (περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους στο Δήμο Μοιρών) .
 2. Συλλέξει ιστορικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία και φωτογραφικό υλικό για όλα τα νεότερα μνημεία της περιοχής (οικίες, κρήνες κ.α.), των οποίων η έκδοση με τη μορφή οδηγού νεοτέρων μνημείων του Δήμου Μοιρών συνάδει με τους στόχους που προαναφέρθηκαν (όλα τα παραπάνω στοιχεία έχουν υποβληθεί και στην Εφορία Νεοτέρων Μνημείων με στόχο να διευκολυνθεί το έργο της καταγραφής τους).
 3. Καταρτίσει πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων με έμφαση στη ντόπια πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία.