Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Οργανωτική Δομή Δημοτικοί Φορείς Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Μοιρών
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Μοιρών PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 18 Αύγουστος 2008 23:24

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Μοιρών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ΟΤΑ το οποίο συστάθηκε το έτος 2001 και μεταφέρθηκε ως αρμοδιότητα πλέον της τοπικής αυτοδιοίκησης με το προεδρικό διάταγμα 180/2001, σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην κατάργηση των παλαιών λιμενικών ταμείων και στην αυτοδίκαιη λειτουργία των νέων Δημοτικών λιμενικών ταμείων. Το Λιμενικό ταμείο το Δήμου Μοιρών προέκυψε με βάση τα αναφερόμενα ως μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Ηρακλείου στο Δήμο Μοιρών.

Στο σκοπό του νομικού προσώπου περιλαμβάνονται:

  • Η παροχή κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, η αναβάθμιση, η συντήρηση, η βελτίωση και η ανάπτυξη του χώρου ευθύνης.
  • Η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των αλιευτικών σκαφών.
  • Η ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων, μελετών και έργων σχετικών με τις δραστηριότητες του λιμενικού ταμείου , που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους και εντάσσονται στην εθνική λιμενική πολιτική.
  • Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με το λιμενικό έργο, καθώς και κάθε άλλης εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν των παραδοσιακών λιμενικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της τουριστικής, της πολιτιστικής, της αλιευτικής του σχεδιασμού και της οργάνωσης λιμενικών εξυπηρετήσεων.
  • Η μέριμνα αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης του χώρου ευθύνης.
  • Η εποικοδομητική συνεργασία με τους χρήστες του λιμένα και τους τοπικούς φορείς.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Από τα πρώτα μελήματα του Λιμενικού ταμείου είναι η δραστηριοποίηση του για την καθαριότητα, ευπρεπισμό και αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου στις παραλίες όπου τους καλοκαιρινούς μήνες επισκέπτονται οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. Η αγορά και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων, η συχνή περισυλλογή τους, καθώς και η κατασκευή τουαλετών και η τοποθέτηση ντούζ στις παραλίες αποτελούν μερικά αντικείμενα που υπηρετεί με τις μικρές του οικονομικές δυνάμεις το νομικό πρόσωπο.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του αλιευτικού καταφυγίου των καλών Λιμένων, το λιμενικό ταμείο Μοιρών φιλοδοξεί επίσης να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες κυρίως σε ασφάλεια, αλλά και σε δυνατότητα ανέλκυσης για λόγους συντήρησης ή βλαβών, στους αλιείς της περιοχής.