Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Οργανωτική Δομή Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παι Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού PDF Εκτύπωση
Κυριακή, 17 Αύγουστος 2008 16:40

Το Γραφείο Λοιπών Υπηρεσιών υποστηρίζει τις υπηρεσίες που δεν εξειδικεύονται σε άλλα γραφεία του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Θέματα Παιδείας και Νεολαίας

Το γραφείο είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων του Δήμου, της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και Σχολικών Επιτροπών.

 • Ασχολείται με την ιεράρχηση και προώθηση όλων των προβλημάτων την εξεύρεση των απαραίτητων πόρων την κατανομή διάθεση και απορρόφηση των από τις Σχολικές Επιτροπές καθώς επίσης και την διασφάλιση και ασφαλή λειτουργία των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αρμοδιότητας του Δήμου. Προγραμματίζει την συντήρηση των Σχολείων και παίρνει πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των σχολικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων.
 • Επιμελείται και έχει την ευθύνη της σωστής και έγκαιρης οργάνωσης και πραγματοποίησης των αθλητικών, πολιτιστικών και φιλειρηνικών εκδηλώσεων στα Σχολεία του Δήμου. Είναι υπεύθυνο για την στήριξη και ενημέρωση των νέων του Δήμου σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • Είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων λαϊκής επιμόρφωσης δια βίου εκπαίδευσης και του Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
 • Ασχολείται με προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και με προγράμματα ενημέρωσης για τα ναρκωτικά και άλλα τοξικά προϊόντα.

Β. Θέματα Πρόνοιας

Αντικείμενο του γραφείου είναι:

 • Η υλοποίηση της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Μοιρών σε θέματα κοινωνικής προστασίας και προαγωγής της σωματικής και ψυχικής υγείας.
 • Ο σχεδιασμός και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού (π.χ. ανέργων νέων, γυναικών, ηλικιωμένων, απόρων, μεταναστών και προσφύγων).
 • Η προώθηση προγραμμάτων στήριξης της ενότητας της οικογένειας που είναι η βασική μονάδα της κοινωνίας. Η προώθηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας με φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού με υπηρεσίες όλων των βαθμίδων που ασκούν κοινωνικό έργο.
 • Η προώθηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων βοήθειας στο σπίτι και γενικότερα όλων των προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας

Γ. Θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού, Ισότητας και Τουρισμού

Γ.1. Δημοτικές Βιβλιοθήκες

Έργο του γραφείου είναι η σωστή και εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, στα πλαίσια εξυπηρέτησης του κοινού. Τηρεί τα βιβλία αρχείου και καταχωρήσεις των συγγραμμάτων, εντύπων και περιουσιακών στοιχείων της Βιβλιοθήκης και κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από το Νόμο. Δανείζει και χρεώνει τα βιβλία και συγγράμματα με σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Ταξινομεί και διαφυλάσσει όλο το υλικό της Βιβλιοθήκης και φροντίζει για τον εμπλουτισμό του, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της Υπηρεσίας. Καταρτίζει πρόγραμμα λειτουργίας και μελέτης για το κοινό. Διενεργεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες σχετικά με θέματα Δωρεών Κληρονομιών Κληροδοσιών κ.λπ. προς τη Βιβλιοθήκη.

Είναι υπεύθυνο για την σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών και την προώθησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη είναι υπεύθυνη για την τήρηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την έκδοση νέων βιβλίων, περιοδικών, ετησίων εκδόσεων και αφιερωμάτων του Δήμου. Φροντίζει για την έκδοση και διάθεση ενημερωτικού δελτίου των δραστηριοτήτων των Δημοτικών Βιβλιοθηκών.

Γ.2. Μουσική Παιδεία

Το γραφείο θα φροντίζει για την διάδοση της μουσικής, του μουσικού αισθήματος, την καλλιέργεια του αισθήματος της καλαισθησίας και της προόδου μεταξύ των κατοίκων και την ψυχαγωγία αυτών με καλλιτεχνικές και μουσικές εκδηλώσεις.

Το γραφείο είναι υπεύθυνο για την διδασκαλία σε μαθητές της Φιλαρμονικής του δήμου την εκμάθηση μουσικών οργάνων και προετοιμασία προκειμένου να πραγματοποιούν καλλιτεχνικές εμφανίσεις σε εθνικές- θρησκευτικές εορτές και επίσημες δοξολογίες της έδρας του δήμου και των δημοτικών του διαμερισμάτων. Την εύρυθμη λειτουργία της Φιλαρμονικής και των σχολείων που λειτουργούν στα πλαίσιά της. Φροντίζει για την διαρκή εκπαίδευση της και οργανώνει τις εμφανίσεις της «μπάντας»

Είναι υπεύθυνο για την φύλαξη και ασφαλή μετακίνηση των μουσικών οργάνων. Κατ' έτος διενεργεί απογραφή των οργάνων και μέσων της Δημοτικής Φιλαρμονικής.

Γ.3. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Οργανώνει, συντονίζει, προωθεί και στηρίζει της πάσης φύσεως πολιτιστικές και λοιπές εθυμοτυπικές εκδηλώσεις που γίνονται με πρωτοβουλία του δήμου και πάντα σε συνεργασία με το γραφείο Επικοινωνίας του δημάρχου.

Γ.4. Θέματα Αθλητισμού

Αντικείμενο αυτής της Υπηρεσίας και πάντα σε συνεργασία με τον Ο.Α. του δήμου είναι:

 • Η ευέλικτη και αποτελεσματική παρέμβαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Αθλητισμό για την ανάπτυξή του, μέσα από την αποτελεσματική συνεργασία με τους αθλητικούς φορείς.
 • Η συμβολή στην επιστημονική γνώση του αθλητισμού και την καλλιέργεια σε ευρύτερα πλαίσια της αθλητικής παιδείας.
 • Η δημιουργία, ανάπτυξη και αξιοποίηση αθλητικού τουρισμού.
 • Η με οποιονδήποτε τρόπο δημιουργική παρέμβαση και συνδρομή στην επίλυση των αθλητικών προγραμμάτων του τόπου ενεργώντας κατά περίσταση τα δέοντα.
 • Η οργάνωση ή η συνδιοργάνωση εκδηλώσεων ή και αγωνιστικών συναντήσεων σε όλα τα αθλήματα και τους αθλητικούς τομείς όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.5. Ισότητας

Το γραφείο ασχολείται με την υλοποίηση του Εθνικού προγράμματος ισότητας που στοχεύει στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, στην ίση συμμετοχή και εκπροσώπηση στον πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό τομέα, στην ίση πρόσβαση στην εφαρμογή των κοινωνικών δικαιωμάτων για άνδρες και γυναίκες και στην αλλαγή του ρόλου και των στερεοτύπων των δύο φύλων.

Προωθεί την κατάρτιση, την επιχειρηματικότητα των γυναικών, την ίση αμοιβή και της εναρμόνισης επαγγελματικών και οικογενειακών ευθυνών, προστατεύει τις εργαζόμενες σε ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης. Προάγει την ίση συμμετοχή και εκπροσώπηση, την καθιέρωση ποσοστώσεων, τις δράσεις και ενέργειες με σκοπό την πληροφόρηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα θέματα ισότητας, αντιμετώπισης της βίας και διακίνησης γυναικών, ειδικές ολοκληρωμένες δράσεις για ευαίσθητες ομάδες γυναικών κοινωνικού αποκλεισμού, όπως παλιννοστούσες, τσιγγάνες, μετανάστριες, μονογονεικές οικογένειες, φυλακισμένες, με ειδικές παρεμβάσεις και μέτρα ευαισθητοποίησης στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και κάθε έκφρασης της ζωής, με στόχο να εφαρμοστεί μια αποτελεσματική πολιτική για την Ισότητα ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών, η οποία απαιτεί ουσιαστική συνεργασία και συμμετοχή όλων των τοπικών ή περιφερειακών παραγόντων, για την ουσιαστικότερη προώθηση της αρχής της Ισότητας, η οποία απαιτεί μια στρατηγική επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης όλων των τοπικών κοινωνικών φορέων.

Συνεργάζεται με την περιφερειακή επιτροπή ισότητας της περιφέρειας Κρήτης, που θεσμοθετήθηκε με το Ν. 2839/2000 άρθρο 6 παράγραφος 2.

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg