Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Πανίδα PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 20 Αύγουστος 2008 02:02

Στα Νότια του Δήμου Μοιρών με το έντονο ανάγλυφο και τις περιορισμένες ποσότητες αρδεύσιμου νερού η γεωργική δραστηριότητα είναι σαφώς περιορισμένη σε σχέση με τον υπόλοιπο Δήμο. Εδώ κυρίαρχο είδος αγροτικής δραστηριότητας είναι η κτηνοτροφία.

Η κτηνοτροφία είναι κυρίως ποιμενική αιγοπροβατοτροφία και υπάρχουν και αρκετά οικόσιτα αιγοπρόβατα, χοίροι, ορνιθοειδή και κουνέλια, τα οποία εκτρέφονται για αυτοκατανάλωση.

Η αιγοπροβατοτροφία ασκείται τόσο σε γεωργικές εκτάσεις όσο και σε χορτολιβάδικες και θαμνώδεις εκτάσεις των ημιορεινών περιοχών, των οποίων η βοσκοϊκανότητα είναι περιορισμένη και δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του υπερβολικά μεγάλου αριθμού αιγοπροβάτων, με αποτέλεσμα τη σταδιακή απογύμνωση τους από τη βλάστηση και τη σταδιακή αποσάθρωση.

Η υποβάθμιση των περιοχών αυτών έχει περιορίσει τα διαθέσιμα ενδιαιτήματα με αποτέλεσμα πολλά είδη άγριας πανίδας να έχουν περιοριστεί ή να κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετά είδη άγριας πανίδας κυρίως στις όχθες του Γεροπόταμου και στα Αστερούσια.

Γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή συναντώνται πολλοί εκπρόσωποι της τάξης των εντόμων πολλά από αυτά είναι επιβλαβή για την γεωργία ενώ άλλα είναι ωφέλιμα όπως η μέλισσα ή διάφορα παράσιτα επιβλαβών οργανισμών.

Σαλιγκάρια (Χοχλοί)

Από την τάξη των μαλακίων ιδιαίτερα συχνά απαντώνται εκπρόσωποι της οικογένειας Helicidae στην οποία υπάγονται τα σαλιγκάρια (Χοχλοί). Τα σαλιγκάρια της περιοχής αποτελούν ιδιαίτερα δημοφιλές έδεσμα λόγω της εξαιρετικής ποιότητας τους.

Τα κυριότερα είδη που υπάρχουν στην περιοχή είναι:

 • Λιανοχοχλιός (Eubania verniculata)
 • Μουρμούρα (Helix Operta).
 • Χονδροχοχλιός (Helix aspersa)

Θηλαστικά

Τα θηλαστικά που απαντώνται στην περιοχή είναι:

 • ο λαγός
 • ο μυωξός
 • ο αγροποντικός
 • ο αγκαθοπόντικας
 • το κρητικό κουνάβι
 • ο κρητικός αγριόγατος
 • τρωκτικά και χειρόπτερα (διάφορα είδη)

Έντομα - Βάτραχοι

Ειδικότερα στις όχθες του Γεροποτάμου υπάρχει πλήθος εντόμων με κυρίαρχο είδος την ακρίδα, ιδιαίτερα πυκνή είναι η παρουσία βατράχων και κυρίως του είδους Hyla arborea.

Φίδια

Κοντά στο ποτάμι αλλά και στην ευρύτερη περιοχή παρατηρούνται και αρκετά είδη φιδιών όπως : Δενδρογαγιά (Coluber gemonesis, Αγριόφιδο (Telesk;opous fallax palldus) καθώς και κάποια είδη σαυρών με επικρατέστερη την Τρανόσαυρα (Lacentra trilineata). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο σημαντικός πληθυσμός της χερσόβιας ελληνικής χελώνας (Testylo graeca idera).

Πτηνά

Τα είδη πτηνών που απαντιόνται κοντά στο ποταμό είναι:

 • Αγριοτσικνιάς (Egreta alba)
 • Αετογερακίνα (Buteo ryfinus)
 • Δρυομυγοφάγος (Fisedula semitorqyata)
 • Καλαμοκανάς (Himantropus himantropus)
 • Κιρκινεζι (Falco naymanni)
 • Λιβαδόκιρκος (Circus pygargus)
 • Μουστακοποταμίδα (Acrocephalus melanopogon)
 • Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea)
 • Σπιζαετός (Hieraettus fasciatus)
 • Σταυρετός (hieraaetus pennatus)
 • Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus)

Σημαντική είναι και η όρνιθοπανίδα στις ορεινές εκτάσεις των Αστερουσίων η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη (Σύμφωνα με μελέτη του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Αναγνώριση και αξιολόγηση βιοτόπων ορνιθοπανίδας για την ένταξη στο Κοινοτικό Δίκτυο της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ»):

 • Αετομάχος (Lanius collurio)
 • Ασπροκώλα (Oenanth hispanica)
 • Γαλαζοκότσυφας (Monticola solitarius)
 • Γερακίνα (Buteo buteo)
 • Γιδοβύζι (Caprimulgus europaeus)
 • Γκιώνης (Otus scops)
 • Γυπαετός (Gypaetus barbatus)
 • Δενδροσταρήθρα (Lullupa arborea)
 • Κοκκινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
 • Κοκκινοκεφαλάς (Lanius sanator)
 • Κόρακας (Corvus corax)
 • Κουτσουλιέρης (Galerida cristata)
 • Μαυποπετρίτης (Falco eleonorae)
 • Μαυρολαίμης (Saxicola torquata)
 • Μικρογαλιάντρα (Calandrella Brachydactyla)
 • Μουστοκοτσιβοβάκος (Acrocephalus melanopogon)
 • Μυγαχάφτης (Mysciapa striata)
 • Νανογέρακο (Falco Columbarius)
 • Νησιωτική πέρδικα ( Alector chukar)
 • Όρνιο (Gypus fulvus)
 • Ορτύκι (Coturnix coturnix)
 • Πετρίτης (Falco pereginus)
 • Πετροκότσυφας (Monticola saxatillis)
 • Σταυραετός (Hieraaetus pennatus)
 • Σφηκιάρης ( Pemis apivorus)
 • Τρυγόνι (Streptopella turtur)
 • Τσιχλογέρακο (Accipiter nisus)
 • Τυτώ (Tyto alba)
 • Φιδαετός ( Cicaetus gallicus)
 • Φιλάδελφος (Hieraaetus fesciatus)
 • Χαμοκελάδα (Anthus campestris)
 • Χελιδόνι (Hirundo rustica)
 • Χρυσoγέρακο (Falco Biarmicus)
 • Χρυσαετός (Aquilna chrysaetus)

Η επιβίωση της άγριας πανίδας της περιοχής στην ποικιλία που διατηρείται σήμερα θα εξαρτηθεί από τη διατήρηση των οικοσυστημάτων μέσα στα οποία διαβιούν.