Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Προσκλήσεις ΔΣ Πρόσκληση Σύγκλησης 11ης 2020 Έκτακτης Συνεδρίασης δια ζώσης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης 11ης 2020 Έκτακτης Συνεδρίασης δια ζώσης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 06 Ιούλιος 2020 13:13
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού, έχοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-06-2010 τ. Α') όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τους Νόμους 4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018 και 4623/2019 ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019 και ισχύουν σήμερα, σας προσκαλεί σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1, άρθρο 10, ΦΕΚ 55/Α'/11-03-2020, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και Αριθμός Εγκυκλίου 40 - Α.Π.: 20930/31-03-2020 με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ του Υπουργείου Εσωτερικών), στις Μοίρες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φαιστού την 07-07-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Το 1ο θέμα θεωρείται κατεπείγον επειδή λόγω κορωνοϊού το έγγραφο από την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου για την αποστολή της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επαναλειτουργία παρατήματος Νηπιαγωγείου Πόμπιας με έδρα τα Πηγαίδάκια ήρθε στο Δήμο στις 19 -6-2020.
Το 2ο θέμα θεωρείται κατεπείγον επειδή λόγω κορωνοϊού έμειναν πίσω οι διαδικασίες για την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία έως και 15-7-2020.

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία
1. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση επαναλειτουργίας του παραρτήματος Νηπιαγωγείου Πόμπιας με έδρα τα Πηγαϊδάκια για το σχολικό έτος 2020-2021.

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.Φανουράκη Στυλιανή

2. Απευθείας παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας όχθης και παρόχθιας ζώνης.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg