Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Προσκλήσεις ΔΣ Πρόσκληση Σύγκλησης 10ης 2020 Έκτακτης Συνεδρίασης δια ζώσης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης 10ης 2020 Έκτακτης Συνεδρίασης δια ζώσης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 22 Ιούνιος 2020 10:13

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού, έχοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-06-2010 τ. Α’) όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τους Νόμους 4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018 και 4623/2019  ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019 και ισχύουν σήμερα, σας προσκαλεί σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1, άρθρο 10, ΦΕΚ 55/Α’/11-03-2020, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και Αριθμός Εγκυκλίου 40 – Α.Π.: 20930/31-03-2020 με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ του Υπουργείου Εσωτερικών), στις Μοίρες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φαιστού την 22-06-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 με το παρακάτω θέμα στην ημερήσια διάταξη:

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον επειδή λόγω κορωνοϊού COVID-19 δεν είχε προχωρήσει η μελέτη του θέματος. Το θέμα έφθασε στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16-6-2020 με αριθμ. Πρωτ. 6777 /12-6-2020 και επειδή υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου| στον Άξονα 1 «Αστική Ανα0ζωογόνηση 2019» Α’ Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος

 

  1. Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» - στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» - Α’ Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.   

Ο  Πρόεδρος  Δ.Σ.

 

Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος


 

Χάρτης περιοχής

map.jpg