Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Προσκλήσεις ΔΣ Πρόσκληση Σύγκλησης 32ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης 32ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 19 Δεκέμβριος 2019 14:14

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 23 -12-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με τα παρακάτω θέματα:

Εισηγητής Δήμαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος

1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φαιστού στην Γενική Συνέλευση της ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. ΟΤΑ

2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φαιστού για τη συγκρότηση της Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των παραλιών ως πολυσύχναστων.

3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φαιστού στην ΕΔΠ CLLD LEADER του ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ.

4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φαιστού στο Δίκτυο Δήμων του Ψηλορείτη ΔΙΚΤΥΟ ΙΔΑΙΟΝ.

5. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φαιστού για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ).

6. Ανανέωση λειτουργίας Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο Δήμο Φαιστού για το έτος 2020.

7. Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμό 191/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Φαιστού.

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία

8. Ορισμός εκπροσώπων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 2019-2021.

9. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Δημοτικών Παρατάξεων στα Διοικητικά Συμβούλια των N.Π.Δ.Δ. των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

10. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Φανουράκη Στυλιανή

11. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ αμοιβών δικαστικών επιμελητών.

12. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ μισθοδοσίας & ασφαλιστικών εισφορών.

13. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ εξυπηρέτησης του δανείου την πρώην ΔΕΠΑΤ στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.

14. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων 00.6495.0004 με τίτλο «Δαπάνες για τη σύνταξη και τη υποβολή δηλώσεων δημοτικής περιουσίας στα πλαίσια του εθνικού Κτηματολογίου».

15. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ εξόδων 00.6151 με τίτλο «δικαιώματα ΔΕΗ 2% επί των εισπράξεων των τελών ΤΑΠ και ΔΦ».

16. Τροποποίηση Π/Υ/ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ Μισθοδοσίας.

 

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντουλάκης Αντώνιος
17. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης δράσης στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg