Πρόσκληση Σύγκλησης 31ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Εκτύπωση
Παρασκευή, 13 Δεκέμβριος 2019 12:33

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 18-12-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με το παρακάτω θέμα:

 


Εισηγητής Δήμαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

1. Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

 


Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος