Πρόσκληση Σύγκλησης 7ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Εκτύπωση
Δευτέρα, 25 Φεβρουάριος 2019 00:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 26-02-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με το παρακάτω θέμα.

 

Εισηγητής Δήμαρχος κ. Αρμουτάκης Γεώργιος

  • Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Νικολακάκης Ιωάννης