Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Προσκλήσεις ΔΣ Πρόσκληση Σύγκλησης 5ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης
Πρόσκληση Σύγκλησης 5ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 24 Ιούνιος 2021 18:06
Την Δευτέρα 28-06-21 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β'539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020).

Η αναγκαιότητα της συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται εξαιτίας των νέων υγειονομικών συνθηκών που αυστηροποιούν εκ νέου την τήρηση αποστάσεω

 


ν και όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και εξαιτίας των αντικειμενικών δυσκολιών φυσικής παρουσίας για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας.

 

Επίσης, δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία αρκετών συμβούλων, γεγονός που κάνει απαραίτητη την τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω.

Εισηγητής Δήμαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος


1. Μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ).
2. Αντικατάσταση τακτικού μέλους Συμβουλίου ΔΕΥΑ Φαιστού.
3. Ανάκληση της 84/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας αναφορικά με «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της υπ' αρ. 215/2017 απόφαση Δ.Σ. για δημιουργία νέων ζωνών υπολογισμού ΤΑΠ και αλλαγής ζωνών με βάση το ΦΕΚ Β' 2192/12-6-2018».
4. Καθορισμός των χώρων μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας.
5. Ανανέωση της 467/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά το χρωματισμό των ταξί του Δήμου Φαιστού.
6. Έγκριση της πρόθεσης συμμετοχής του Δήμου Φαιστού στο διαδημοτικό δίκτυο και η παροχή εξουσιοδότησης προς το Δήμαρχο για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τις διαδικασίες συνδιαμόρφωσης του καταστατικού.
7. Αναπροσαρμογή μισθωμάτων ακινήτων που μισθώνει ο Δήμος Φαιστού για το έτος 2021.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Φασομυτάκης Ιωάννης


8. Έγκριση για την συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Βρέλι του Δήμου Φαιστού.
9. Έγκριση για τη παραλλαγή-μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ Α.Ε. στην Τ.Κ. Βώρων του Δήμου Φαιστού.
10. Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Βοριζίων του Δήμου Φαιστού.
11. Προμήθεια καλωδίων - 17η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
12. Αγορά ακινήτων στην περιοχή Δέλτα της Κοινότητας Τυμπακίου για διάνοιξη περιφερειακού δρόμου.
13. Απευθείας αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Πλουτή για δημιουργία παιδικής χαράς.
14. Παραχώρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Μοιρών στον ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΣΑΡΑΣ & στον Α.Σ. ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ ΜΟΙΡΩΝ.
15. Συντήρηση αρδευτικής γεώτρησης στη Δ.Κ. Μοιρών θέση «Βρέλι» - 16η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
16. Προμήθεια 2 χλοοκοπτικών μηχανημάτων - 21η τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2021.
17. Διαμόρφωση του χώρου των πηγών στην περιοχή «Σκαρόνερο» της Κοινότητας Βοριζίων του Δήμου Φαιστού - 23η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
18. Κατεδάφιση της παλαιάς δεξαμενής ύδατος που βρίσκεται εντός οικισμού Βώρων - 24η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία


19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή της Β' Δόσης έτους 2021 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού.
20. Τροποποίηση και συμπλήρωση της 231/2019 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
21. Έγκριση απολογισμού 2020 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού περιόδου από 1-1-2029 έως της 31-12-2020.
22. Έγκριση απολογισμού 2020 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού περιόδου από 1-1-2020 έως 31-12-2020.
23. Έγκριση οριστικής πρότασης για ίδρυση τμημάτων ένταξης σε Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φαιστού.
24. Λειτουργία επιπλέον τμήματος ως παράρτημα του Νηπιαγωγείου Πόμπιας στο πρώην Νηπιαγωγείο Πηγαϊδακίων.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Καργάκης Νικόλαος


25. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής παλαιών κατεστραμμένων αντικειμένων με μηδαμινή αξία.
26. Προμήθεια συστήματος server εφαρμογών και διαχείρισης πρόσβασης internet μέσω syzefxis - 15η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
27. Έγκριση για την συνδρομή Δήμου Φαιστού στο πρόγραμμα «γαλάζιες σημαίες» για το 2021 - 14η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
28. Αποδοχή χρηματοδότησης για την προμήθεια υλικών άρδευσης Τ.Κ. Μαγαρικαρίου- 13η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
29. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη «Ανάπλαση οικισμού Ματάλων» - 19η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
30. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη «Εκθεσιακός χώρος για το πέρασμα της αλιείας σε διαδοχικές χρονικές περιόδους μέχρι και σήμερα στην Κοινότητα Πιτσιδίων Δήμου Φαιστού» - 18η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
31. Ενίσχυση ΚΑΕ 00.6073 με τίτλο «δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια» - 12η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
32. Ενίσχυση ΚΑΕ 20.6414.0001 με τίτλο «μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Φαιστού στο ΧΥΤΥ Ηρακλείου» - 20η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
33. Επιχορήγηση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Φαιστού για το οικ. έτος 2021.
34. Παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για τον Δήμαρχο, τον Γενικό Γραμματέα και τους Αντιδημάρχους του Δήμου Φαιστού.
35. Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
36. Γνωμοδότηση επιτροπής για την καταστροφή μεταφορικών μέσων Δήμου Φαιστού.
37. Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης ακινήτου στη θέση «ΚΟΥΛΕ».
38. Απευθείας παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Ματάλων-Κόκκινης Άμμου την Μονομετοχική Α.Ε.
39. Εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Φαιστού στη θέση Γωνιά Τ.Κ. Τυμπακίου.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ορφανουδάκης Εμμανουήλ

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg