Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις 21ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις 21ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2020 09:57

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 30/10/2020

 

Στις Μοίρες σήμερα την 30-10-2020 ημέρα Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 13177/26-10-2020 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των από 11 Μαρτίου 2020 και 31 Μαρτίου 2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-2005 (Β' 539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Απ. Περιγραφή
1

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Β'  Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

Γ.

ΝικολιδάκηςΣχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg