Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις 12ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις 12ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 28 Ιούλιος 2020 08:58

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 14/07/2020

 

Στις Μοίρες σήμερα την 14-07-2020 ημέρα Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1, άρθρο 10, ΦΕΚ 55/Α’/11-03-2020, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και Αριθμός Εγκυκλίου 40 – Α.Π.: 20930/31-03-2020 με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ του Υπουργείου Εσωτερικών), στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 7908/09-07-2020 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-06-2010 τ. Α’) όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τους Νόμους 4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018 και 4623/2019  ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Απ. Περιγραφή
1

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φαιστού με τον αναπληρωτή του στις Γενικές Συνελεύσεις του ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ.

Γ.

Νικολιδάκης

2

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Έγκριση αντικατάστασης αρδευτικής γεώτρησης στην  Κοινότητα Μορονίου θέση “Τουλούμια” Δήμου Φαιστού.

Α.

Κωνσταντουλάκης

3

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή της Β' Δόσης 2020 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού.

Β.

Αρμουτάκη-Ροδουσάκη

4

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Παράταση λειτοργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαιστού και πρόσληψη προσωπικού.

Β.

Αμουτάκη-Ροδουσάκη

5

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Άμεση δημοπράτηση του κυλικείου που βρίσκεται εντός του Αλσυλίου Κούλε για την επαναλειτουργία του και την συντήρηση του.

Β.

Αρμουτάκη-Ροδουσάκη

6

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Εύρεση οικοπέδων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Τ.Κ. Μοιρών.

Β.

Αρμουτάκη-Ροδουσάκη

7

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Κατάθεση πάγιας προκαταβολής των κοινοτήτων του Δήμου Φαιστού σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού.

Σ.

Φανουράκη

8

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:    Αποδοχή χρηματοδότησης για την προμήθεια απορριμματοφόρου στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 Δήμου Φαιστού

Σ.

Φανουράκη

9 ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:    Αποδοχή χρηματοδότησης για την προμήθεια απορριμματοφόρου στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 Δήμου Φαιστού. Ορθή Επανάληψη

Σ.

Φανουράκη

10

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:    Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 Δήμου Φαιστού για την επισκευή και συντήρηση PLOTTER της Δ/νσης Πολεοδομίας και Τεχνικών Έργων .

Σ.

Φανουράκη

11

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:    Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 Δήμου Φαιστού και δημιουργία ΚΑ εξόδων και εφαρμογή των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων  (GDPR-DPO).

Σ.

Φανουράκη

12

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:    Διόρθωση τίτλου στο ορθό κωδικό αριθμό εσόδων 1322.0042 και εξόδων 64.7413.0008 του Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού.

Σ.

Φανουράκη

13

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:    Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και δημιουργία του Κ.Α. εξόδων 00.6453.0002  με τίτλο “συνδρομή πρόσβασης στους σταθμούς αναφοράς του δικτύου JGC-NET της εταιρείας JGC για ένα έτος.

Σ.

Φανουράκη

14

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:    Αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης για κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων - τροποποίηση Π/Υ 2020.

Σ.

Φανουράκη

15

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 ως προς τον ΚΑ εξόδων για συντήρηση Γυμνασίου Μοιρών.

Σ.

Φανουράκη

16

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:    Τροποποίηση Π/Υ  οικ. έτους 2020 για την ενίσχυση του ΚΑΕ 00.6452 με τίτλο “Συνδρομές INTERNET” .

Σ.

Φανουράκη

17

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:    Τροποποίηση Π/Υ  οικ. έτους 2020 με δημιουργία νέου ΚΑ για την προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας υπογείου δημοτικού καταστήματος Μοιρών.

Σ.

Φανουράκη

18

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:    Επιχορήγηση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Φαιστού.

Σ.

Φανουράκη

19

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Ανάκληση της 161/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία παραχωρήθηκε δωρεάν στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μαγαρικαρίου ο οικίσκος με τον αύλειο χώρο στη θέση Γριά Βρύση, λόγω μη τήρησης των όρων παραχώρησης.

Σ.

ΦανουράκηΣχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg