Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις 8ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις 8ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 09 Ιούνιος 2020 13:34

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 26/05/2020

 

Στις Μοίρες σήμερα την 26-05-2020 ημέρα Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δια περιφοράς στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 5476/22-05-2020 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των από 11 Μαρτίου 2020 και 31 Μαρτίου 2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία προκρίθηκε να γίνει η συνεδρίαση δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5 1 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2020, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Άσκηση έγκλησης κατά παντός υπευθύνου για την καταπάτηση δημοτικής έκτασης στην περιοχή Παχιά Άμμος Δ.Ε. Τυμπακίου Δήμου Φαιστού.

Γ.

Νικολιδάκης

2

Γ.

Νικολιδάκης

3 Εισήγηση  για απόφαση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» για το έργο «Γραφείο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης Επισκεπτών».

Γ.

Νικολιδάκης

4 Εισήγηση για απόφαση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» για το έργο «Υδραγωγείο Τυμπακίου – Εκθεσιακός χώρος – Το πέρασμα του νερού σε διαδοχικές χρονικές περιόδους στο Δήμο Φαιστού».

Γ.

Νικολιδάκης

5 Εισήγηση για απόφαση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» για το έργο «Περιβαλλοντική ενημέρωση και οικοτουριστικές δραστηριότητες στην Καταλυκή Δ.Ε. Τυμπακίου Δήμου Φαιστού».

Γ.

Νικολιδάκης

6 Εισήγηση για απόφαση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» για το έργο «Εκθεσιακός Χώρος για το πέρασμα της Αλιείας σε διαδοχικές χρονικές περιόδους μέχρι και σήμερα στην Κοινότητα Πιτσιδίων Δήμου Φαιστού».

Γ.

Νικολιδάκης

7 Εισήγηση για απόφαση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» για το έργο «Μελέτη ανάπλασης οδών οικισμού Ματάλων».

Γ.

Νικολιδάκης

8 Εισήγηση για απόφαση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» για το έργο «Μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης οικισμού Ματάλων».

Γ.

Νικολιδάκης

9 Εισήγηση για απόφαση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» για το έργο «Αναβάθμιση υφιστάμενων και δημιουργία συμπληρωματικών κοινόχρηστων υποδομών για την υποστήριξη πολιτιστικών-περιβαλλοντικών εκδηλώσεων στο χώρο του Δημοτικού κάμπινγκ Ματάλων».

Γ.

Νικολιδάκης

10

Αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης για κάλυψη δαπανών μη διάδοσης του κορωνοϊού covid-19-τροποποίηση προϋπολογισμού 2020. 

Σ.

Φανουράκη

11

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του δήμου Φαιστού και ενίσχυση του ΚΑ 20.6654.0001 με τίτλο «προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού».

Σ.

Φανουράκη

12

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του δήμου Φαιστού και ενίσχυση των ΚΑ 30.6041 και 30.6054.

Σ.

Φανουράκη


Σχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg