Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις 24ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις 24ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 10 Φεβρουάριος 2020 11:44

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 14/10/2019

 

Στις Μοίρες την 14-10-2019 ημέρα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 13841/07-10-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

Απ. Περιγραφή
1

Σχετικά με καταπάτηση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Πόμπιας.

Γ. Νικολιδάκης
2

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Φαιστού.

Γ. Νικολιδάκης
3

Οριοθέτηση χώρου στάθμευσης ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) επί του οδοστρώματος της οδού 25ης ΜΑΡΤΊΟΥ ΑΡ. 134 στις Μοίρες.

Γ. Νικολιδάκης
4

Λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο Δήμο Φαιστού.

Γ. Νικολιδάκης
5 Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού. Γ. Νικολιδάκης
6

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού.

Β. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη
7

Συγκρότηση επιτροπής για  παραλαβή του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Μοιρών».

Γ. Νικολιδάκης
8

Συγκρότηση επιτροπής για  παραλαβή της μελέτης «Συντήρηση κλιματιστικών».

Γ. Νικολιδάκης
9

Συγκρότηση επιτροπής για  παραλαβή της μελέτης «Συντήρηση Ηρώου Καμαρών».

Γ. Νικολιδάκης
10

Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Κολυμβητηρίου Μοιρών Δήμου Φαιστού».

Γ. Νικολιδάκης
11

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και Αναβάθμιση 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Μοιρών».

Γ. Νικολιδάκης
12

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή και Συντήρηση στέγης Δημοτικού Σχολείου Πετροκεφαλίου».

Γ. Νικολιδάκης
13

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή και Συντήρηση στέγης Δημοτικού Σχολείου Πετροκεφαλίου».

Γ. Νικολιδάκης
14

Κλείσιμο λογαριασμών και μεταφορά υπολοίπων λογαριασμών της Κοινωφελούς Επιχείρησης στο λογαριασμό του Δήμου Φαιστού.

Σ. Φανουράκη
15

Τροποποίηση Π/Υ/ οικ. έτους 2019 με αποδοχή χρηματοδότησης για την καταβολή της  εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου Φαιστού που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

Σ. Φανουράκη

Τροποποίηση Π/Υ/ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση των ΚΑ εσόδων και εξόδων του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Σ. Φανουράκη
17

Τροποποίηση Π/Υ/ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με την δημιουργία νέου ΚΑ εσόδων 1322.0078 με τίτλο «προμήθεια οχημάτων Δήμου Φαιστού».

Σ. Φανουράκη
18

Τροποποίηση Π/Υ/ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 70.8115.0002 με τίτλο «δικαστικές αποφάσεις».

Σ. Φανουράκη
19

Τροποποίηση Π/Υ/ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με την δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων 20.6117.0001 με τίτλο «δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών».

Σ. Φανουράκη
20

Τροποποίηση Π/Υ/ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού και ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 00.6432 με τίτλο «δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό».

Σ. Φανουράκη
21

Δωρεάν παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου Μοιρών στον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Μεσαράς (ΓΑΣΜ) για τους αγώνες και τις προπονήσεις πετοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.

Σ. Φανουράκη
22

Ορισμός Δημοτικού Ταμία

Σ. Φανουράκη


Σχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg