Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις 17ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις 17ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 07 Φεβρουάριος 2020 09:43

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 02/08/2019

 

Στις Μοίρες την 02-08-2019 ημέρα Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 10586/29-07-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 

 

Απ. Περιγραφή
1

Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Φαιστού & Τοπικές εορτές (μνημόσυνα πεσόντων)ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 α)Χρηματοδότηση-κάλυψη εξόδων του Φεστιβάλ Τεχνών 2019 Δήμου Φαιστού β)Οικονομική κάλυψη,ηχητική κάλυψη & μπουφές (κέρασμα προσκεκλημένων) Μνημοσύνου πεσόντων στα Βορίζια(ΤΡΑΧΗΛΙ) και στα Σκούρβουλα 
γ)Ορκομωσία νέας Δημοτικής αρχής( ηχητική κάλυψη)

Ι. Ξηρουδάκης
2

Συγκρότηση επιτροπής για παραλαβή της προμήθειας με τίτλο «Αντικατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα στο Γήπεδο Τυμπακίου».

Γ. Αρμουτάκης
3

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με μεταφορά από τον ΚΑ 25.7326.0001 με τίτλο «Κατασκευή δικτύου από δεξαμενή Τ.Κ. Περίου έως δεξαμενή τρυπητών Αντισκαρίου» μέσω αποθεματικού με δημιουργία νέου ΚΑ 25.8115.0002 με τίτλο «Δικαστικές αποφάσεις» ποσού 37.000,00 ευρώ.

Γ. Μαυράκης
4

Καθορισμός ύψους αποζημίωσης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός δικαιούχων.

Γ. Αρμουτάκης
5

Τακτοποίηση υδρομέτρου – Διαγραφή λογαριασμού του Χαλκιαδάκη Μιχαήλ του Νικολάου.

Γ. Μαυράκης
6

Τροποποίηση των χρήσεων γης στο ΟΤ 221 της πολεοδομικής μελέτης Μοιρών Δήμου Φαιστού Π.Ε. Ηρακλείου, κατόπιν της αιτήσεως με αρ. πρωτ. 1042/04-07-2019 της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσαράς. Διότι στο ΟΤ 221 πρόκειται να κατασκευαστεί καινούργια υπεραγορά.

Γ. Αρμουτάκης
7

Έγκριση για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Δημιουργία Θεματικού Πάρκου Αστερουσίων  & Υποστηρικτικών  Κτισμάτων Πάρκου
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Δημιουργία  Υποστηρικτικών Κτισμάτων Πάρκου 
ΥΠΟΕΡΓΟ2: Σήμανση – Προβολή περιπατητικών διαδρομών του “Θεματικού Πάρκου” Αστερουσίων» στα πλαίσια της Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ) , ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», ΔΡΑΣH: 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ», ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ.

Γ. Αρμουτάκης
8

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ & Έγκριση για την υποβολή πρότασης με τίτλο   «Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Τίτου Τυμπακίου», στα πλαίσια της  Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ) , ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», ΔΡΑΣH: 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ», ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ.

Γ. Αρμουτάκης
9

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΜΑΤΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΜΜΟΥ» στα πλαίσια της Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLID/LEADER», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ), ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», ΔΡΑΣΗ: 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ», ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLID/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ.

Γ. Μαυράκης
10

Έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης ου Π/Υ οικ. έτους 2019.

Γ. Μαυράκης
11

Έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης ου Π/Υ οικ. έτους 2019.

Γ. Μαυράκης
12

Τροποποίηση του προϋπολογισμού για Εργασίες Συντήρησης – Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού Διοικητικών Υπηρεσιών, Μισθοδοσίας και Υπηρεσίες Λειτουργικής Υποστήριξης.

Γ. Μαυράκης
13

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 με μεταφορά από τον ΚΑ 3123.0002 του σκέλους των εσοδων μέσω αποθεματικού με δημιουργία νέου ΚΑ 1322.0064 με τίτλο «Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών» ποσού 202.000,00 ευρώ

Γ. Μαυράκης
14

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019 (τροποποίηση).

Γ. Μαυράκης
15

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στο Σύλλογο Γυναικών Αντισκαρίου.

Γ. Μαυράκης
16

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Λαγολιού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαγολιού «Ο ΚΑΡΤΑΛΟΣ».

Γ. Μαυράκης

Σχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg