Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις 16ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις 16ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 03 Φεβρουάριος 2020 09:38

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 09/07/2019

 

Στις Μοίρες σήμερα την 09-07-2019 ημέρα Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 9496/05-07-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Απ. Περιγραφή
1

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φαιστού στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΞΕΝΙΑ-ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. ΟΤΑ.

Γ. Αρμουτάκης
2

Ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στη ΣΑΕ 016 του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Τυμπακίου Δήμου Φαιστού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου».

Γ. Αρμουτάκης
3

Εισήγηση για παραλαβή μελέτης περιβαλλοντικών «Διαμόρφωση Πλέγματος Πεζόδρομων Περιοχής Πλατείας Αγοράς Μοιρών».

Γ. Αρμουτάκης
4

Οριοθέτηση χώρων στάθμευσης ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) επί του οδοστρώματος της οδού Γ.Ε., Σαραντουλάκη εντός σχεδίου πόλεως Τυμπακίου.

Γ. Αρμουτάκης
5

Αποδοχή χρηματοδότησης για ένταξη της πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση Πλατείας Λίσταρου» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010893647, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Φαιστού.

Γ. Μαυράκης
6

Τροποποίηση Π/Υ οικ. Έτους 2019  του Δήμου Φαιστού με ενίσχυση του ΚΑ 3123.0002 (έσοδα) και του ΚΑ 64.7135.0003 (έξοδα) με τίτλο «Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών» με το ποσό των 150,00 ευρώ (σύμφωνα με το έγγραφο από τα Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων με αρ. πρωτ. 66621/25-6-2019).

Γ. Αρμουτάκης
7

Τροποποίηση Π/Υ οικ. Έτους 2019  του Δήμου Φαιστού με ενίσχυση του ΚΑ 3123.0002 (έσοδα) και του ΚΑ 64.7135.0003 (έξοδα) με τίτλο «Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών» με το ποσό των 150,00 ευρώ (σύμφωνα με το έγγραφο από τα Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων με αρ. πρωτ. 66621/25-6-2019). ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Γ. Αρμουτάκης
8

Τροποποίηση Π/Υ οικ. Έτους 2019  του Δήμου Φαιστού με μεταφορά από το αποθεματικό ποσού 1.000,00 ευρώ με δημιουργία νέου ΚΑ 00.6736 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».

Γ. Αρμουτάκης
9

Επιχορήγηση Ορειβατικού Συλλόγου Μοιρών για τη διοργάνωση της 39ης Παγκρήτιας Ορειβατικής Συνάντησης.

Γ. Αρμουτάκης
10

Εξόφληση ληξιπρόθεσμου λογαριασμού ΔΕΗ Α.Ε.  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φαιστού που αφορά το Αλιευτικό Καταφύγιο Κόκκινου Πύργου, Δ.Κ. Τυμπακίου.

Γ. Αρμουτάκης
11

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης  στην περιοχή Μυρτιάς Λάκκος της Τ.Κ. Κλήματος στον Σκοπευτικό Όμιλο Τυμπακίου (ΣΚ.Ο.Τ.).

Γ. Αρμουτάκης
12

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης  στον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο ΑΦΡΑΘΙΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ.

Γ. Αρμουτάκης
13

Μετακινήσεις Δημάρχου και Αιρετών.

I. Νικολακάκης

Σχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg