Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις 14ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις 14ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020 10:00

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 19/06/2019

 

Στις Μοίρες σήμερα την 14/19-06-2019 ημέρα Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 8355/14-06-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Απ. Περιγραφή
1

Παραχώρηση χρήσης χώρων για τη διοργάνωση του ΜΑΤΑLΑ BEACH FESTIVAL.

Γ. Μαυράκης
2

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή της Β’ Δόσης 2019 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού.

Ι. Ξηρουδάκης
3

Έγκριση μελέτης και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης της «Μελέτη σκοπιμότητας της αντισεισμικής αποκατάστασης Δημοτικού Σχολείου Γαλιάς».

Γ. Αρμουτάκης
4

Έγκριση μελέτης και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης της «Μελέτη σκοπιμότητας της αντισεισμικής αποκατάστασης Δημοτικού Σχολείου Γαλιάς».ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Γ. Αρμουτάκης
5

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου με μεταφορά ποσού 8.157,41 ευρώ από τον ΚΑ 70.7325.0001 με τίτλο «Επέκταση φωτισμού για μονάδα pellet» μέσω αποθεματικού και δημιουργία νέου ΚΑ 25.7325.0001 με τίτλο «ηλεκτροδότηση γεώτρησης στην Τ.Κ. Ρουφά στη θέση «Μέσα Βρύση».

Γ. Μαυράκης
6

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού. Εισήγηση στο Δ.Σ.

Γ. Μαυράκης
7

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού. Εισήγηση στο Δ.Σ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Γ. Μαυράκης
8

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου με μεταφορά ποσού 20.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 35.6654.0002 με τίτλο «προμήθεια υλικών για τον καθαρισμό ακτών» μέσω αποθεματικού με δημιουργία νέου ΚΑ 35.6654.0001με τίτλο «προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών».

Γ. Μαυράκης
9

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου με μεταφορά ποσού 24.600,00 ευρώ από τον ΚΑ 10.6162.0001 με τίτλο «αμοιβή για τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR)» και από τον ΚΑ 15.7332.0001 με τίτλο «συντήρηση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής» μεταφορά ποσού 15.000,00 ευρώ μέσω αποθεματικού για δημιουργία νέων ΚΑ εξόδων.

Γ. Μαυράκης
10

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου με μεταφορά ποσού 2.458,55 ευρώ με δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων με τίτλο «μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ ΑΕ στη  Δ.Κ. Ζαρού».

Γ. Μαυράκης
11

Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του φυσικού αντικειμένου της προμήθειας σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση δρόμων στους Καλούς Λιμένες της Δ.Κ. Πηγαϊδακίων.

Γ. Μαυράκης
12

Συγκρότηση επιτροπή παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια έτοιμου  σκυροδέματος  για την τσιμεντόστρωση αγροτικών και δημοτικών δρόμων του Δήμου Φαιστού».

Γ. Μαυράκης
13

Συγκρότηση επιτροπή παραλαβής της «προμήθειας σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση δρόμων στην περιοχή «Καβούσα» της Δ.Κ. Πηγαϊδακίων».

Γ. Μαυράκης
14

Συγκρότηση επιτροπή παραλαβής της προμήθειας ελαστικών.

Γ. Μαυράκης
15

Συγκρότηση επιτροπή παραλαβής της προμήθειας έτοιμου θερμού ασφαλτομίγματος.

Γ. Μαυράκης
16

Συγκρότηση επιτροπή παραλαβής της προμήθειας δύο προκατασκευασμένων αιθουσών για το Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Πετροκεφαλίου.

Γ. Μαυράκης
17

Συγκρότηση επιτροπή παραλαβής της προμήθειας υλικών και ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των αντλητικών συγκροτημάτων του Δήμου Φαιστού.

Γ. Μαυράκης
18

Συγκρότηση επιτροπή παραλαβής της προμήθειας εσωτερικών τμημάτων εκτοξευτήρων άρδευσης χλοοτάπητα γηπέδου Μοιρών.

Γ. Μαυράκης
Σχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg