Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις 13ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις 13ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2020 09:05

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 14/05/2019

 

Στις Μοίρες σήμερα την 14-05-2019 ημέρα Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 6374/13-05-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Απ. Περιγραφή
1

Πρόσληψη  προσωπικού για τη λειτουργία του ΚΔΑΠ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) Δομή που εντάσσεται στο πλαίσιο δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, για την περίοδο 2014-2020. (Κωδικός ΟΠΣ 72572, κωδικός δομής 829).

Γ. Αρμουτάκης
2

Πρόσληψη  προσωπικού για τη λειτουργία του ΚΔΑΠ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) Δομή που εντάσσεται στο πλαίσιο δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, για την περίοδο 2014-2020. (Κωδικός ΟΠΣ 72572, κωδικός δομής 829).ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Γ. Αρμουτάκης
3

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου με μεταφορά μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 61.7331.0017 με τίτλο «Κατασκευή Διοικητικού Κέντρου Μεσαράς» και την δημιουργία νέου ΚΑ 61.7411.0001 με τίτλο «1ο Υποέργο «Μελέτες ωρίμανσης» Α/Α 1 της πράξης «Διοικητικό Κέντρο Μεσαράς».

Γ. ΑρμουτάκηςΣχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg