Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις 11ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις 11ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 15 Ιανουάριος 2020 11:54

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 27/03/2019

 

Στις Μοίρες σήμερα την 27-03-2019 ημέρα Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ.3705/27-03-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Απ. Περιγραφή
1

Έγκριση στρατηγικού προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού για τα έτη 2020-2023. ΣΧΕΤ:
1) Το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2723/5.3.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
2) Ο Νόμος 4590/2019 (ΦΕΚ 17/7.2.2019 τ. Α’).
3) Το υπ’ αριθμό 2723/5.3.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ’ αριθμό ΔΙΠΠ/Φ.2.9.ΟΙΚ. 9816/28.2.2019 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
4) Η υπ’ αριθμό 10/20616/20.3.2019 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αρμουτάκης Γεώργιος


Σχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg