Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις 6ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις 6ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 10 Ιανουάριος 2020 09:26

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 26/02/2019

 

Στις Μοίρες σήμερα την 26-02-2019 ημέρα Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 2129/22-02-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Απ. Περιγραφή
1

Εξειδίκευση της πίστωσης ποσού των 2.000,00 σε ευρώ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 00.6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Φαιστού, με κωδικοποίηση του προϋπολογισμού στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο.

Γ. Μαυράκης
2

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Γ. Μαυράκης
3

Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Φαιστού.

Γ. Μαυράκης
4

Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «Πρόληψη και Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της Χώρας (Προμήθεια ενός εκσκαφέα φορτωτή και ενός μεταχειρισμένου ανατρεπόμενου φορτηγού)».

Γ. Μαυράκης
5

Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δύο προκατασκευασμένων αιθουσών για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μοιρών».

 

Γ. Μαυράκης
6

Επικαιροποίηση της 181/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την εξόφληση λογ. ΔΕΗ του ΚΕΦΥ του Δήμου Φαιστού την περίοδο που λειτουργούσε σε κτήριο στα Καπαριανά ιδιοκτησίας Παπαδάκη Δήμου που είχε παραχωρηθεί δωρεάν (1/2014-6/2018,  για δαπάνη έτους 2019.

Γ. Αρμουτάκης
7

Αναγνώριση οφειλής μισθωμάτων για το Κέντρο Κοινότητας από 12-1-2018 έως 12-2-2019.

 

Γ. Μαυράκης
Σχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg