Πρόσκληση 12ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Τετάρτη, 24 Μάρτιος 2021 15:00
Την Δευτέρα 29-03-2021 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, με ώρα έναρξης 12:00 , σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β'539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ

1.Έγκριση τευχών δημοπράτησης - Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Τυμπακίου Δήμου Φαιστού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου».

2. Έγκριση Πρακτικού Ι και ορισμός προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Λιστάρου».

 


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Νικολιδάκης Γρηγόριος